Kjo vegël shërben për të verifikuar nëse personat janë regjistruar/deklaruar nga punëdhënësi
Kjo bëhet duke vendosur numrin personal të personit në hapësirën e mëposhtme “Nr. Personal” nën seksionin “Kërko sipas Numrit Personal”.

Kërko sipas Numrit Personal
Të dhënat e punëdhënësit
Emri Mbiemri Emri i punëdhënësit Muaji Viti Primare/Sekondare
Raportimi i punëdhënësit

Në rast se Pundhënësi juaj nuk ju ka regjistruar/deklaruar (bazuar në rezultatet e mësipërme të kërkimit), ju keni mundësi ta raportoni/denonconi© 2024 - ATK