[hlInformation]

[hlCD]

[hlCDTable]

[hlPD]

[CDOld]


Ky aplikacion në rrjet është dhënë nga Administrata Tatimore e Kosovës për të lejuar shtypjen direkte te deklaratave me kërkesë.

Shqip Srpski English
Vëmendje: "Formulari tatimor mund të përdoret vetëm një herë për një periudhe tatimore, prandaj çdo herë para se të bëni dorëzimin e deklaratës tatimore ju lutem se pari bëni shkarkimin elektronik të deklaratës përkatëse nga Uebi i ATK-së"

Numri fiskal:
Emri:
Deklarata Tatimore:  
Periudha Tatimore:


 
Teksti me pamje:

Duke klikuar butonin me etiketën 'Merre Deklaratën!', ju pajtoheni se fajlli i dhënë në pdf, nën ndëshkimin e ligjit, do të dorëzohet nga ju vetëm njëherë për periudhën tatimore të përzgjedhur.


1. Formular Regjistrimi Për TVSH

2. Formular Ndryshimesh Për Regjistrimin Në TVSH

3. Kërkesë për Cert. Importi dhe Eksporti

4. Kërkesë për Refundim Pensional për të vetepunesuarit

5. Kërkesë për Refundim Pensional për punëdhënësin

6. Formular Aplikacioni Për Regjistrim Për Korporatat E Vogla Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale

7. Formular Aplikacioni Për Bizneset Individuale Që Vendosin Të Tatohen Sipas Skemës Së Tatuarjes Mbi Të Ardhurat Reale

8. Kërkesë për çregjistrim nga TVSh

9. Formë për kompensimin e debi-kredive

10. Çert. e Tatimit në Burim e Kontributit Pensional

11. Çert. mbi Interes, Qira dhe JoRez.

12. Njoftim për Transfer të Biznesit

13. Permbledhje Vjetore e Mbajtjes ne Burim