Pakoja e Ringjalljes Ekonomike

Afati për aplikim ka qenë i hapur deri më 15 tetor 2021 në ora 24:00.

I punësuari sipas kritereve dhe kushteve të Masës 1.1 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, përfiton nga njëqind euro (100€) për tre (3) muaj.
I punësuari sipas Masës 1.2 dhe Masës 1.3 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike, përfiton nga pesëdhjetë euro (50€) për tre (3) muaj


© 2022 - ATK