Kjo vegël shërben për të verifikuar personat që kualifikohen apo jo për subvencionim nga Masa 1.1 e Pakos së Ringjalljes Ekonomike.
Kjo bëhet duke vendosur numrin personal të personit në hapësirën e mëposhtme “Nr. Personal” nën seksionin “Kërko sipas Numrit Personal”.

Kërko sipas Numrit Personal
Të dhënat e përfituesit

© 2021 - ATK