Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70942208 600947800 " Fashion Bags " SH.P.K. 28.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.08.2020
70888068 810820507 " GB AGENCY " SH.P.K. 11.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.08.2020
810025545 810025545 " JAHIRI " SH.P.K. 15.05.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.08.2020
70751097 811260489 Fatmir R. Kamberi B.I. 03.06.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.08.2020
71296288 810211772 Vera Bruçi Mazrekaj B.I. 11.05.2018 DEÇAN PEJË 04.08.2020
80258739 811342964 Avokat Adem Gorani 23.11.2013 PEJË PEJË 04.08.2020
810146507 810146507 " GLOBAL GROUP - KS " SH.P.K. 26.09.2018 PEJË PEJË 04.08.2020
810080010 810080010 N.T.SH. " Ideal Computers -C " 10.07.2018 DEÇAN PEJË 04.08.2020
51019075 600450126 Marimangat 18.09.2018 PEJË PEJË 04.08.2020
810401604 810401604 Hajradin Guvelja B.I. 24.11.2016 PEJË PEJË 04.08.2020
70399691 600528387 " Banja " Sh.p.k. 01.09.2008 ISTOG PEJË 31.07.2020
810159633 810159633 " DELUX " SH.P.K 27.09.2018 DEÇAN PEJË 29.07.2020
70897229 600883020 N.T." IsAAlbi" 12.11.2012 PEJË PEJË 29.07.2020
71149552 601240998 " PEJA RENT " SH.P.K. 02.04.2015 ISTOG PEJË 24.07.2020
80002203 600069711 N.P.T. " Tranzit " 30.12.2002 KLINË PEJË 24.07.2020
810037053 810037053 SHKELQIM RRUSTEMAJ B.I. 03.07.2017 PEJË PEJË 22.07.2020
71328902 601698288 " BERIN " SH.P.K. 25.10.2016 PEJË PEJË 22.07.2020
70369207 600215091 N.T. ,, Pegas" 10.07.2006 PEJË PEJË 22.07.2020
810176299 810176299 " ECOTHERM " SH.P.K. 29.11.2018 GJILAN GJILAN 04.07.2020
80352204 810259128 Nora Sherifi B.I. 16.02.2011 GJILAN GJILAN 03.07.2020
Total: 10477