Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80063571 810220822 Veton Ponosheci B.I. 03.07.2001 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
70002242 810232132 NDËRMARRJE TREGTARE SHËRBYESE PRODHUESE "Q M Q " 13.01.2006 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
70738872 811135418 Ramë Uka 18.10.2014 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
71246396 601585237 "POSEIDON INVESTMENT GROUP" L.L.C. 22.02.2016 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
70572834 811130674 Xhemile Ahmeti B.I. 31.10.2016 GJAKOVË GJAKOVË 25.01.2020
810053273 810053273 " THAILAND PRODUCTS " SH.P.K. 31.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
71318737 601684675 " BAHAR " SH.P.K. 18.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810009250 810009250 " VALA " SH.P.K. 23.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810045147 810045147 " INERNATIONAL TRADE CENTER" L.L.C. 27.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810163329 810163329 " RESTAURANT VOTRA " SH.P.K. 08.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810151803 810151803 "Emra Com Group" LLC 30.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810182296 810182296 " BLUE SOFTWAR PRISHTINA " L.L.C 17.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810057647 810057647 " ER PLAST " SH.P.K. 19.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810153627 810153627 " PEAKK MEDIA " SH.P.K. 07.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
70843064 600815461 N.T.P. " IDEALI - TRANS " 25.07.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 21.01.2020
810152950 810152950 " PROCALLCENTER " SH.P.K. 05.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
71333620 601705033 " RIGO'S LOUNGE BAR " SH.P.K. 10.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810185208 810185208 " RERA-KS " SH.P.K. 04.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810117110 810117110 " FUZZ Internacional " Sh.P.K. 25.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
810048050 810048050 " SEKINA " SH.P.K. 11.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 21.01.2020
Total: 9205