Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70809311 810813974 B - PLAN 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.11.2019
71250474 811255208 ESPRESSO ITALIA SH.P.K. 01.03.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.11.2019
71075982 601137781 " Bellmondo textil " SH.P.K. 16.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.11.2019
71125181 601203722 P.P. MONTANA PHARM'' 22.01.2015 MITROVICË VERIORE MITROVICË 06.11.2019
810101395 810101395 "AMBIGRAM ARCHITECTS" D.O.O. 07.03.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 06.11.2019
71294870 601652276 "INEL" D.O.O. 07.07.2016 ZUBIN POTOK MITROVICË 06.11.2019
810110172 810110172 " F & E Technology " SH.P.K. 05.04.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.11.2019
811337147 811337147 Zoran Mihajlovic B.I. 08.08.2017 MITROVICË VERIORE MITROVICË 06.11.2019
810033861 810033861 " Limitless " L.L.C. 16.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.11.2019
70460538 600302020 N.T.P. " Art Fashion " 29.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.11.2019
71102378 601173032 " Mb - Company " SH.P.K. 24.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.11.2019
70896028 600881339 " EUROAX MEDICAL KOSOVA " SH.P.K. 07.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.11.2019
70809524 600772306 N.T.SH. " ATA PRINT " 27.03.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.11.2019
810160995 810160995 " ZOA " SH.P.K. 02.10.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.11.2019
810147000 810147000 " F.C BESA " - Pejë SH.P.K. 08.08.2018 PEJË PEJË 31.10.2019
810195223 810195223 " Dezinfektimi Profesional " SH.P.K. 06.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
70881411 600850491 D.P.H. " Bony `s " 21.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
71145646 601237375 " ADVANCED ENGINEERING ASSOCIATES INTERNATIONAL " - DEGA NË KOSOVË 27.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
71343596 601720487 " EURO - ALB " SH.P.K. 19.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810194332 810194332 " HOME CONSTRUCTION -S " SH.P.K. 04.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
Total: 8694