Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71148734 601239694 " I - DEMI " SH.P.K. 06.07.2015 GJILAN GJILAN 21.09.2019
71257118 601601166 " BLIC Solution Gjilan " SH.P.K. 17.03.2016 GJILAN GJILAN 21.09.2019
80387300 600275988 N.P.T. " Kalabria " 01.07.2001 GJILAN GJILAN 21.09.2019
71075044 601136692 " INFINIT " SH.P.K. 11.07.2014 GJILAN GJILAN 21.09.2019
70354064 600411087 N.T.SH. " Qingji " 14.03.2013 VITI GJILAN 21.09.2019
70388497 600427620 N.T.P. " Ko Petrol " 20.10.2006 VITI GJILAN 21.09.2019
810145781 810145781 " Smartway Pharmaceuticals Balkans " L.L.C. 03.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.09.2019
80396988 600515269 " Albos Group " Sh.p.k. 09.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
71313530 601676862 " DAA GROUP " SH.P.K. 06.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
71004406 810833253 AJ GROUP 15.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
70656213 810802092 German Construction Group SH.P.K. 17.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
70866846 600834867 " TURBO - KOS " SH.P.K. 26.07.2012 OBILIQ PRISHTINË 2 14.09.2019
810541939 810541939 Islam Nitaj B.I. 10.11.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
811253575 811253575 FIDONA- 2 SH.P.K. 29.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.09.2019
70914417 600907747 " LU-AD Group" SH.P.K. 17.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
810036295 810036295 " GOMED " L.L.C. 28.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
80417705 600268917 NNP ,, Belti " 02.06.2009 GLLOGOC PRISHTINË 2 11.09.2019
71119513 811253939 EuroMed Group 08.11.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 11.09.2019
71320510 601687025 " Grand Group " SH.P.K. 29.09.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 11.09.2019
70458971 600019071 " Arabica " SH.P.K. 15.11.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 11.09.2019
Total: 8593