Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70051940 600227145 330068462 N.T. "Qendrimi" Sh.p.k. 17.09.2001 GJAKOVË GJAKOVË 13.12.2019
811278440 811278440 ARDA GROUP L.L.C. 07.03.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 12.12.2019
811331826 811331826 LOVOL SH.P.K. 17.07.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.12.2019
810061622 810061622 " I PR ELSA - LIFT " SH.P.K. 05.10.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.12.2019
810148131 810148131 "CAPITAL INVESTMENT GROUP"SH.P.K. 14.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.12.2019
71136361 601219670 N.T ''ERINI'' 23.03.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 12.12.2019
810027450 810027450 " dNb" SH.P.K. 22.05.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.12.2019
71213366 811092907 LEDI SH.P.K. 02.11.2015 VITI GJILAN 06.12.2019
71277461 601628665 " TAFA - TT " SH.P.K. 12.05.2016 VITI GJILAN 05.12.2019
80065515 600033021 N.N.P. " Kristal " 30.03.2004 VITI GJILAN 05.12.2019
810132663 810132663 " COMPASS MINERALS " SH.P.K. 12.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
811281964 811281964 Azem Ismaili B.I. 14.01.2008 PRISHTINË PEJË 05.12.2019
810145228 810145228 " RIADI.ERZA " SH.P.K. 01.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.12.2019
810120171 810120171 " S & N Trade " SH.P.K. 04.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
71358488 601743249 " ALKOST GROUP " SH.P.K. 10.02.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.12.2019
71064891 601122899 " BELI - M " SH.P.K. 03.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
80071728 600186408 NTT,,Transshped " 04.10.2003 GJILAN GJILAN 05.12.2019
70508060 810774431 330008137 DKG SH.A. 26.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
810048654 810048654 " Perla - Oil " SH.P.K. 14.08.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 05.12.2019
71106713 601178454 " MAGIC " SH.P.K. 01.09.2015 PEJË PEJË 05.12.2019
Total: 9008