Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70227560 810270265 TEUTA - AA SH.P.K. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 15.10.2019
80334494 810349531 ABDURRAHIM BEGU B.I. 23.09.2013 MITROVICË MITROVICË 12.10.2019
811154632 811154632 Mentor H. Hoxha B.I. 11.04.2017 PRIZREN PRIZREN 2 12.10.2019
810109034 810109034 “JÄGER IMPORT EXSPORTE”.SH.P.K. 03.04.2018 DEÇAN PEJË 10.10.2019
810747347 810747347 SALEX SH.P.K. 16.06.2014 PEJË PEJË 10.10.2019
71195473 811224443 " Alpina Construction " SH.P.K. 08.09.2015 ISTOG PEJË 10.10.2019
70050155 600016837 NTP,,MTF " 31.12.2005 ISTOG PEJË 10.10.2019
80152833 810261157 330131946 Sylejman Mehuka B.I. 18.07.2002 GJILAN GJILAN 10.10.2019
80114028 810310350 Isni Morina B.I. 16.06.2009 KLINË PEJË 10.10.2019
70389474 600213540 " Terrasystems Austrian Geotechnik " Sh.p.k. 02.04.2007 PEJË PEJË 10.10.2019
70166383 600209929 N.T.P. " Blendi " 01.01.2009 DEÇAN PEJË 10.10.2019
810173617 810173617 " BIO PRODUCT 2018 " SH.P.K. 15.11.2018 ISTOG PEJË 10.10.2019
71120627 601197371 N.T.SH. " JAKUPI - H " 08.01.2015 PEJË PEJË 10.10.2019
810098873 810098873 "EASY STEP" D.O.O. 20.03.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.10.2019
70513366 810552184 Nebih Emini B.I. 03.02.2010 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810102335 810102335 SHEFKI HYSENI B.I. 27.04.2018 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
71151026 601243067 P.P. ''PAPILLON'' 08.04.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
70082255 600401989 U.P. " Simonida " 08.10.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
71009254 601042849 N.T.P. " JONI.COM " 09.12.2013 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810177320 810177320 NENAD MILIC I.B. 04.12.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
Total: 8627