Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70584972 600142046 330012120 swissbrands SH.P.K. 08.12.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
71188728 601296438 " ERDI " SH.P.K. 18.08.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 05.05.2016
70585103 600294665 330012138 HEBO - KOS SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
71276740 601627592 " BE-Industries " SH.P.K. 11.05.2016 RAHOVEC PRIZREN 2 29.07.2017
71171205 601270804 " ARI FRUIT " SH.P.K. 10.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.09.2017
71028119 601069851 330221309 " Ceramic Design " SH.P.K. 11.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.01.2015
71102521 601173222 " D-ENERGY " SH.P.K. 24.10.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 10.08.2015
71000370 601029889 330211970 " DUBAI -S & A " SH.P.K. 29.10.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 17.06.2014
71081761 601146005 " ERA " SH.P.K. 13.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.01.2015
70591995 600207080 330072091 " Kig " SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70904241 600893392 330181892 " LEGJENDA B.K. " SH.P.K. 07.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70898969 600885381 330181660 " MONSOON GROUP " SH.P.K. 26.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70506882 600117586 330008020 " OGECHI HEALTH " L.L.C. 08.08.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
71275698 601626677 " T.S. Technology " L.L.C. 06.05.2016 MITROVICË MITROVICË 28.03.2017
71095452 601163330 " Zgjimi Fruits " SH.P.K. 29.09.2014 SUHAREKË PRIZREN 10.02.2017
70857685 600818605 330164723 " ÇLIRIMI GROUP " SH.P.K. 19.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70575345 600450324 330034546 "SWETRADE PHARMA BALKAN" SH.P.K. SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
71119084 601195490 '' KLESTI ''SH.P.K. 26.12.2014 DEÇAN PEJË 02.06.2016
70573962 600036934 330062802 BALCOND SH.P.K. 23.04.2009 PRIZREN PRIZREN 06.03.2014
70518422 600366951 330025644 CPM KOSOVË SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 6984