Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
811368027 NDËRMARRJA PRODHUESE TREGTARE YLBER O.P. 27.02.2020
810184036 FIDAIJE MORINA B.I. 26.02.2020
810062547 Kaltrina Lumi B.I. 26.02.2020
600322242 N.P.T. ,, Sharri " 26.02.2020
601050727 N.SH.T. "VËLLEZËRIT SHALA" 26.02.2020
602071871 Instituti White Storm 26.02.2020
810014407 " Euro Invest 1 " SH.P.K. 26.02.2020
810184143 Besim Bajraktari B.I. 26.02.2020
601291602 "SWISSCONCEPT INTERNATIONAL LTD" DEGA NË KOSOVË 26.02.2020
601296602 N.T. " ARBËR - B " 25.02.2020
601618492 SHOQATA HIT BERRY -HIT BERRY ASSOCIATION 25.02.2020
810183963 Mendurim Bajraktari B.I. 25.02.2020
810758063 Këmbimore Neka -Doni O.P. 25.02.2020
600124242 Auto Taxi Nikollë Toplanaj 25.02.2020
810755655 Selim Demaj B.I. 25.02.2020
810833956 Ndërmarrja E Re Toka Bujqësore Dashinoc 1 SH.P.K. 25.02.2020
811245770 Behar Deskaj B.I. 25.02.2020
810761587 Agron Salihaj B.I. 25.02.2020
810082991 REJHAN HAJRIZI B.I. 25.02.2020
810177429 " BIOFARM - N " SH.P.K 25.02.2020
Total: 77694