Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
811282384 ARDJAN KABASHI B.I. 04.06.2020
810106064 " LULI DEKOR " SH.P.K. 04.06.2020
601364160 Auto Taxi MIRAN TAHIRI 04.06.2020
811368027 NDËRMARRJA PRODHUESE TREGTARE YLBER O.P. 04.06.2020
810137960 " R.M.CONSULTING " SH.P.K. 04.06.2020
811289447 MUHAREM ZLLANOGA B.I. 03.06.2020
600797627 X40 03.06.2020
602109862 Fondacioni Humanitar Handicap Students of Kosovo 03.06.2020
601057244 D.T. Kiosk " JETA " 03.06.2020
601177141 D.P.Z. "Ps3 LIMANI" 03.06.2020
811288506 TERMO KLIM FTOHJE SH.P.K. 03.06.2020
601712749 ALLISA SPAHIU B.I. 03.06.2020
600660775 KBF LIFE FITNESS - PRIZREN 03.06.2020
810590324 FATOS SHUKRIU B.I. 03.06.2020
601655816 UDRUZENJE GORANACA-GORA REGION 03.06.2020
600923256 ON GROUP KOSOVO 29.05.2020
810131285 " BUTTERFLY TOURISTIC AGENCY & ORGANIZATIONS " SH.P.K. 29.05.2020
602003197 Grupi rinor i shëndetësisë 29.05.2020
810147886 " Royal Massage " SH.P.K. 29.05.2020
601531339 N.P.SH. " SADRIA " 27.05.2020
Total: 77733