Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810147951 VALDITA KELMENDI B.I. 15.10.2019
810147919 NUSRET META B.I. 15.10.2019
810106428 "BIG INVEST" SH.P.K. 12.10.2019
810105793 " BLENDI-H " SH.P.K. 12.10.2019
601046734 "BIRO OBALA DESIGN AND ENGINEERING"L.L.C. 12.10.2019
602009476 First step - Gora 11.10.2019
601807996 Shoqata e bizneseve për edukimin dhe trajnimin për përdorimin e armëve të zjarrit civile dhe sportiv 10.10.2019
810119736 DEJAN VASOVIC I.B. 09.10.2019
600862131 " Home Project Group " SH.P.K 09.10.2019
600021787 Seperacioni Çeku-Q Sh.p.k. 09.10.2019
810144098 " CITY TRAIN PEJA " SH.P.K. 09.10.2019
810122458 Safet Latifi B.I. 09.10.2019
600108709 D.P.Z. TESA " 09.10.2019
600145719 " A - Plast - Swiss " Sh.p.k. 09.10.2019
601156856 N.N. " NILA knauf " 09.10.2019
810143298 MARIGLEN LAMOVE B.I. 09.10.2019
810143628 BURBUQE SUTAJ B.I. 09.10.2019
810004557 " BLETISHTA RASTOK " SH.P.K 09.10.2019
810119786 MLADEN MILUTINOVIC I.B. 09.10.2019
601199369 N.T.P. " ATELIE KETI " 09.10.2019
Total: 76540