Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810025793 " SEOclip " L.L.C. 16.07.2019
810003393 MITHAT REXHA B.I. 16.07.2019
601261803 " INK - TECH " SH.P.K. 16.07.2019
600340632 D.P.T. "Dina" 16.07.2019
810123422 SHQIPE KRASNIQI B.I. 16.07.2019
601012975 " AG CONSULTING " SH.P.K. 16.07.2019
810076837 " BIO SHOP ORGANIKA " SH.P.K. 16.07.2019
810061820 " Life Psychotherapy Clinic " L.L.C. 16.07.2019
810122482 RUZHDI MORINA B.I. 16.07.2019
601740047 " GREAT STAR " SH.P.K. 16.07.2019
810122507 BESNIK BYTYQI B.I. 16.07.2019
601673347 " TRUNGU " SH.P.K. 16.07.2019
601100671 " INVEST GROUP " SH.A. 16.07.2019
601295555 D.P.Z. "PASHTRIKU - AS" 16.07.2019
600680319 ELITALIANA S.P.A. - DEGA NË KOSOVË 16.07.2019
810071366 " Mishtorja A " SH.P.K. 16.07.2019
810869373 Ordinanca Stomatologjike DENTAL SENSE SH.P.K. 16.07.2019
810019407 " GLOBAL LOJISTIK KOSOVA " SH.P.K. 16.07.2019
600209359 N.H." LORENCI " 16.07.2019
810007973 XHENETË KRASNIQI B.I. 16.07.2019
Total: 74196