Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600294665 330012138 HEBO - KOS SH.P.K. 31.03.2014
601085196 S.Z.R. AUTO SERVIS ''ŠPANAC'' 23.03.2018
600853784 " DC - Logistics " SH.P.K. 31.03.2014
600207080 330072091 " Kig " SH.P.K. 31.03.2014
600851142 " Ks Medical Company " SH.P.K. 14.10.2016
600893392 330181892 " LEGJENDA B.K. " SH.P.K. 31.03.2014
601162994 " Lucky Fruits " SH.P.K. 16.12.2017
600849767 330171257 " UNIVERSTATE ISTANBUL " SH.A. 31.03.2014
600615291 "SIMA-COM" DEGA NË KOSOVË 31.03.2014
600195243 17 SHKURTI SH.P.K. 31.03.2014
601086334 AGENCIJA ''PDV'' 15.06.2016
600265335 330076415 AGRI - PEX SH.P.K. 19.12.2012
600462014 ALBERT ISLAMI & Partners L.P. 31.03.2014
ALKO - G.S.N. SH.P.K. 02.09.2010
600347406 330040105 AUTO STERN KOSOVA SH.P.K. 31.03.2014
600900600 Agjencioni Turistik '' Global Air '' 31.03.2014
600339495 Auto Taxi Mehmet Avdyli 31.03.2014
600415609 Auto Taxi BASHKIM KALIQANAJ 31.03.2014
600800181 Auto Taxi Hizer Hyseni 31.03.2014
600807674 Auto Taxi Milivoje Ivanovic 31.03.2014
Total: 47485