Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
601149025 Kooperativa bujqësore '' UNIQUE '' 29.05.2018
601301758 Selim Dobraj B.I. 29.05.2018
601276878 " C4U Communication" SH.P.K. 29.05.2018
601296438 " ERDI " SH.P.K. 29.05.2018
601017462 AVOKAT RAMIZ SUKA 29.05.2018
601207782 D.P.Z. Salloni "NADIRE" 29.05.2018
601039268 ENDRIT DURAKU B.I. 29.05.2018
600294665 330012138 HEBO - KOS SH.P.K. 31.03.2014
601222970 N.P.T. " MODEL - X " 29.05.2018
601085196 S.Z.R. AUTO SERVIS ''ŠPANAC'' 23.03.2018
601060031 SHK DARDANIA 16.05.2018
601282544 SHOQATA HUMANITARE ANGEL / ANGEL 29.05.2018
601218507 " EDONA " SH.P.K. 29.05.2018
601173222 " D-ENERGY " SH.P.K. 29.05.2018
600853784 " DC - Logistics " SH.P.K. 31.03.2014
601029889 " DUBAI -S & A " SH.P.K. 29.05.2018
600793518 " EARTH - EXP-IMP " SH.P.K. 29.05.2018
601146005 " ERA " SH.P.K. 29.05.2018
601040281 " GISKO " SH.P.K 29.05.2018
601100093 " HELLO WORLD " L.L.C. 29.05.2018
Total: 68515