Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71302172 601661649 " Global Cooperation " SH.P.K. 29.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
71168603 601267083 N.SH. " SKY LAUNDRY " 07.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810031138 810031138 " LIDHJA PARKET " SH.P.K. 05.06.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
70860864 600823571 " ALBAKOS -1 " SH.P.K. 02.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810067612 810067612 " GRELLORGENI " SH.P.K. 30.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810116998 810116998 " MESSO " SH.P.K. 10.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810131532 810131532 RENT A CAR " AUTO VIA " SH.P.K. 07.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134916 810134916 " UKOSOVA " SH.P.K. 22.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134239 810134239 " Global Pharm 2 " SH.P.K. 20.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810009193 810009193 " KLUGEN " L.L.C. 23.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810135930 810135930 " MORINGA " SH.P.K. 27.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810069197 810069197 " MNP Vision " SH.P.K. 03.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810129280 810129280 " OMEGA - DE " SH.P.K. 31.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810064999 810064999 " WaterDropEngineering " SH.P.K. 19.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134221 810134221 ILIR SEJDIJA B.I. 20.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810136045 810136045 " CHALLENGER GROUP KOSOVA " L.L.C. 27.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810177156 810177156 RINORH. H.HOXHA B.I. 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
810177198 810177198 " Nori- D " SH.P.K. 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
70972549 600991831 N.SH. " Bits & Bytes " 05.07.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
71078981 601141633 " TOWN " SH.P.K. 29.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
Total: 8563