Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70298989 600376778 N.T.Sh.,,Andy" Sh.p.k. 21.06.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2019
71259749 601605358 "SILUR " D.O.O. 24.03.2016 ZVEÇAN MITROVICË 05.07.2019
71070328 601129960 G.P. ''ROAD TRADE'' 24.06.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 05.07.2019
810193045 810193045 '' MBC 2 VUSHTRRI '' SH.P.K. 30.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
70927292 600925038 AVOKAT EMINE BAJRAMI - STATOVCI 16.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2019
810186230 810186230 " GEM27 " SH.P.K. 04.01.2019 SKENDERAJ MITROVICË 05.07.2019
71147045 601236963 " Besi " L.L.C. 26.03.2015 MITROVICË MITROVICË 05.07.2019
70859939 600822010 D.P.Z. Bukëpjekës " Lulzimi " 21.12.2015 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810087735 810087735 "Style For Cosmetics" SH.P.K. 24.01.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 05.07.2019
71168298 601266887 N.T.SH. '' TIRIQI '' 17.08.2015 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810169773 810169773 " RRAFSHI I KOSOVËS " SH.P.K. 31.10.2018 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810021098 810021098 "ONID" SH.P.K. 16.04.2018 MITROVICË MITROVICË 05.07.2019
810191792 810191792 " KORABI CONSTRUCTION " SH.P.K. 25.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
811287582 811287582 IEK SH.P.K. 23.10.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
810136772 810136772 " ABC group " SH.P.K. 29.06.2018 GJILAN GJILAN 26.06.2019
80429690 600047171 N.N.,,Mani" 14.12.2004 MITROVICË MITROVICË 21.06.2019
810164301 810164301 " PROTEINA - KS " SH.P.K. 11.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810131607 810131607 " Napo Invest " SH.P.K. 07.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
71008649 810936198 Arsim Hazrolli B.I. 28.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810164989 810164989 " WIN-Consulting " SH.P.K. 15.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
Total: 8593