Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810025545 810025545 " JAHIRI " SH.P.K. 15.05.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.08.2020
70888068 810820507 " GB AGENCY " SH.P.K. 11.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.08.2020
70751097 811260489 Fatmir R. Kamberi B.I. 03.06.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.08.2020
70942208 600947800 " Fashion Bags " SH.P.K. 28.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 06.08.2020
71296288 810211772 Vera Bruçi Mazrekaj B.I. 11.05.2018 DEÇAN PEJË 04.08.2020
810146507 810146507 " GLOBAL GROUP - KS " SH.P.K. 26.09.2018 PEJË PEJË 04.08.2020
51019075 600450126 Marimangat 18.09.2018 PEJË PEJË 04.08.2020
80258739 811342964 Avokat Adem Gorani 23.11.2013 PEJË PEJË 04.08.2020
810401604 810401604 Hajradin Guvelja B.I. 24.11.2016 PEJË PEJË 04.08.2020
810080010 810080010 N.T.SH. " Ideal Computers -C " 10.07.2018 DEÇAN PEJË 04.08.2020
70399691 600528387 " Banja " Sh.p.k. 01.09.2008 ISTOG PEJË 31.07.2020
70897229 600883020 N.T." IsAAlbi" 12.11.2012 PEJË PEJË 29.07.2020
810159633 810159633 " DELUX " SH.P.K 27.09.2018 DEÇAN PEJË 29.07.2020
71149552 601240998 " PEJA RENT " SH.P.K. 02.04.2015 ISTOG PEJË 24.07.2020
80002203 600069711 N.P.T. " Tranzit " 30.12.2002 KLINË PEJË 24.07.2020
810037053 810037053 SHKELQIM RRUSTEMAJ B.I. 03.07.2017 PEJË PEJË 22.07.2020
71328902 601698288 " BERIN " SH.P.K. 25.10.2016 PEJË PEJË 22.07.2020
70369207 600215091 N.T. ,, Pegas" 10.07.2006 PEJË PEJË 22.07.2020
810176299 810176299 " ECOTHERM " SH.P.K. 29.11.2018 GJILAN GJILAN 04.07.2020
80352204 810259128 Nora Sherifi B.I. 16.02.2011 GJILAN GJILAN 03.07.2020
Total: 10632