Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
811274175 811274175 ELEKTRO INSTALUES MB SH.P.K. 15.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
810185399 810185399 "GENCO 18" L.L.C. 28.12.2018 GJAKOVË GJAKOVË 14.08.2019
71007499 601040322 " BB Line " SH.P.K. 02.12.2013 MITROVICË MITROVICË 06.08.2019
70182564 600142418 " Bujana " Sh.p.k. 01.07.2001 GJILAN GJILAN 02.08.2019
810079188 810079188 " WEEKEND T " SH.P.K. 19.12.2017 GJILAN GJILAN 02.08.2019
80013299 810247842 Jahir Beqiri B.I. 09.09.2003 GLLOGOC PRISHTINË 2 01.08.2019
810036154 810036154 " XPERTT GROUP " L.L.C. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
71331679 601702089 " LEVIN " SH.P.K. 02.11.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 01.08.2019
80046871 600174677 N.T.P. " BLACK & WHITE" 16.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
71063356 601120736 N.SH. " ERMED " 29.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 01.08.2019
810143024 810143024 " NISHORI ZAUN - RRETHOJA " SH.P.K. 24.07.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
810173378 810173378 " MEDICINE CENTER " SH.P.K. 14.11.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
70052435 600131809 N.P. " EURO ENGINEERING " 07.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71293734 601650668 " Shpija e Vjetër TM " SH.P.K. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810120543 810120543 " RREZJA - KL " SH.P.K. 07.05.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
71344118 811256371 ALL FOR ONE SH.P.K. 20.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810141458 810141458 " Fiscal Systems " L.L.C. 18.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70436238 601145213 N.SH. ,, MANAGEMENT CONSULTING INSTITUTE " 17.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71231321 810856271 " CLICK - NET " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71343375 601720099 " HAMMER " SH.P.K. 16.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
Total: 8694