Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810077257 810077257 " ELECT - KS " SH.P.K. 11.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810090192 810090192 "Gentle Research Company" Sh.P.K. 24.02.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810167107 810167107 " AFG Finance International " SH.P.K. 22.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810326977 810326977 L.T.I.Expik SH.P.K. 12.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
70430646 810543563 Milaim H. Krasniqi 06.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
70887894 600869062 N.T.N. "ARTI" 07.12.2012 KLINË PEJË 08.09.2020
811184514 811184514 SWISS POINT CH SH.P.K 31.12.2014 GJILAN GJILAN 08.09.2020
810164997 810164997 " Seaside Marketing " SH.P.K. 15.10.2018 PEJË PEJË 08.09.2020
71332012 601702568 '' EEDD '' SH.P.K. 04.11.2016 DEÇAN PEJË 26.08.2020
71006948 601039606 '' MERTURI '' SH.P.K. 17.11.2015 DEÇAN PEJË 21.08.2020
811382449 811382449 ROT SH.P.K. 18.12.2019 PEJË PEJË 21.08.2020
810006686 810006686 " Swiss Group - 1 " SH.P.K. 27.06.2017 PEJË PEJË 21.08.2020
70912562 600905402 N.T." ALB MODA " 14.01.2013 PEJË PEJË 21.08.2020
70242578 810416182 330103482 Eroll Shabi B.I. 25.09.2008 PEJË PEJË 20.08.2020
70519984 810752495 Hamza Gjuka B.I. 31.03.2016 PEJË PEJË 20.08.2020
80001967 810214205 330221656 Miroci Reiesen 13.02.2014 JUNIK PEJË 20.08.2020
811245324 811245324 Sali Kalludra B.I. 20.09.2013 KLINË PEJË 20.08.2020
70130072 810220260 SADIK GJIKOKAJ 15.04.2004 DEÇAN PEJË 20.08.2020
70737604 810758592 Roland Bardhi B.I. 29.03.2011 PEJË PEJË 20.08.2020
810214023 810214023 Reshat Ukëhaxhaj B.I. 27.10.2015 PEJË PEJË 19.08.2020
Total: 10632