Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80000090 810308701 Hamdi Racaj B.I. 23.10.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
810175895 810175895 " I L C " SH.P.K. 26.11.2018 PEJË PEJË 29.02.2020
71340457 601715537 "ASIST " L.L.C. 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70360984 600027363 330028002 N.P.T. " OREKSI " 01.04.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
70319268 600224555 NTSH ,, Agro -Vlera " 13.09.2006 ISTOG PEJË 29.02.2020
71152707 810202581 Arta Shala Kastrati B.I. 15.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810030685 810030685 " M- Performance '' SH.P.K. 01.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70569353 600365698 " ZETTA UNIT " SH.P.K. 01.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810106212 810106212 " THRONE SPORT" L.L.C 22.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70111552 600113584 330030586 N.P.T.,,Logu" 25.11.2005 PEJË PEJË 29.02.2020
70971089 600989927 330202763 " RAILMONT " SH.P.K. 01.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810167470 810167470 Sefer Dragusha B.I. 23.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71361276 601747506 " FIRESTOP " SH.P.K. 20.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71334082 601705687 " AGRO- FARM " SH.P.K. 11.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810194639 810194639 " MULTI SERVICE " L.L.C. 05.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810027020 810027020 ROBERT WILLIAM SEARLE B.I. 03.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810113902 810113902 "DELIU" L.L.C. 17.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71337375 601710496 " BETA- POLL " SH.P.K. 24.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71352897 601733703 " SHALA CONSTRUCTION " SH.P.K. 25.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70688190 810964412 330223355 Zeqir Kuçi B.I. 20.02.2014 DEÇAN PEJË 29.02.2020
Total: 10443