Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71004406 810833253 AJ GROUP 15.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
70656213 810802092 German Construction Group SH.P.K. 17.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
70866846 600834867 " TURBO - KOS " SH.P.K. 26.07.2012 OBILIQ PRISHTINË 2 14.09.2019
811253575 811253575 FIDONA- 2 SH.P.K. 29.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.09.2019
810541939 810541939 Islam Nitaj B.I. 10.11.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.09.2019
70548445 600052138 N.T.P. " Oti - Tex " 18.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
80634323 600192538 N.T.P.,,A Com" 01.08.2002 OBILIQ PRISHTINË 2 11.09.2019
70914417 600907747 " LU-AD Group" SH.P.K. 17.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
71084299 811163899 ELEGANT STIL D.O.O. 21.08.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.09.2019
70010816 600223599 Furra e Bukës Florenti 11.01.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 11.09.2019
71320510 601687025 " Grand Group " SH.P.K. 29.09.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 11.09.2019
70458971 600019071 " Arabica " SH.P.K. 15.11.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 11.09.2019
810036295 810036295 " GOMED " L.L.C. 28.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
80417705 600268917 NNP ,, Belti " 02.06.2009 GLLOGOC PRISHTINË 2 11.09.2019
71119513 811253939 EuroMed Group 08.11.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 11.09.2019
70968339 600986121 ''MEDIA SAT'' D.O.O. 21.03.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
70977974 600998986 ''MGI'' D.O.O. 23.10.2013 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
71044335 601093090 D.P.H. "SHOTA" 27.03.2014 PRIZREN PRIZREN 2 10.09.2019
70608936 811131755 Jeton Kurti B.I. 23.12.2015 GJAKOVË GJAKOVË 10.09.2019
70483402 600184246 ,,Bingo Lea" SH.P.K. 31.12.2011 GJILAN GJILAN 29.08.2019
Total: 8694