Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810189078 810189078 ARTON SALIUKU B.I. 17.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80044283 600071550 D.P.H. " Sarajeva " 29.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71093514 601160823 " X FOODS " SH.P.K. 29.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810092750 810092750 Mobileria " QUEEN " SH.P.K. 07.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810914037 810914037 Sefer M. Berisha 18.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
811281104 811281104 MAXIMAXI SH.P.K. 10.07.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 1 29.02.2020
80083718 600103402 N.T.SH.N.P. "Vjosa" 14.11.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.02.2020
70479403 810540501 Gëzim Alija B.I. 08.01.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70741342 810758683 FATMIR GJEKAJ 04.05.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
810062810 810062810 " EQUINOX GLOBAL TRADERS " L.L.C. 10.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71326373 601694658 " EXCELLENTIA Pharms " L.L.C. 17.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71259277 601604631 " GO " SH.P.K. 23.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
2008701647 600601860 NURADIN VOKSHI 01.12.2010 PEJË PEJË 29.02.2020
80442823 600225488 D.P.H. QEBAPTORE " LALA " 23.12.2003 PEJË PEJË 29.02.2020
810937930 810937930 Fisnik S. Neziri B.I. 05.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71360342 601746722 "Taverna Natyra" SH.P.K. 16.02.2017 KLINË PEJË 29.02.2020
810068355 810068355 " Alibaba Trading " SH.P.K. 01.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70773538 600831186 330196289 " MATKOS GROUP " SH.P.K. 11.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810865785 810865785 AM TRADE SH.P.K 28.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71144690 601232755 N.T.SH. " GURI AL " 11.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
Total: 10439