Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70247751 810217332 SHKELZEN KUÇI 11.08.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
70913054 600407226 N. SH. " E - Commerce - Kosova " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70305098 600300206 N.SH.T." EAT.IN." 03.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70975254 810830035 S-STUHIA SH.P.K. 16.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71128857 601208920 KOMPANIA " RATHMANN " SH.P.K. 03.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810003707 810003707 "ANDI - HB " SH.P.K. 09.03.2017 ISTOG PEJË 29.02.2020
70642921 810964058 330059130 AFRIM JASIQI 24.02.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
810156324 810156324 " Peppermint " L.L.C. 19.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70757303 600691803 N.T.P. " SHARRA-B " 04.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70744325 600667143 D.P.T." TEFI " 27.04.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
70583496 600038302 N.N.P. " ALFA - KONSTRUKCION " 19.06.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
71287912 601643093 " Battery Station Kosovo " SH.P.K. 13.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70864649 810762311 Shkumbin Malaj B.I. 17.07.2012 PEJË PEJË 29.02.2020
71215342 601541586 " JONI TERM " SH.P.K. 06.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70619725 600149589 " Kraus & Fazliu GmbH " SH.P.K. 03.12.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.02.2020
810037889 810037889 " SD TRADE " L.L.C. 06.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810120717 810120717 " ANYMATE STUDIO " SH.P.K. 07.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70397153 811361170 Dardan R. Lluka B.I. 07.07.2002 PEJË PEJË 29.02.2020
71242605 810749575 " FATFOR " SH.P.K. 09.02.2016 PEJË PEJË 29.02.2020
71259714 601605324 FLORETA CEJ B.I. 24.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
Total: 10443