Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70898993 600885810 330180795 ILIR RUSHITI 20.11.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70949598 600958774 MERITA MEHMETI 17.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80029179 600441365 330119322 N.P.T." Petrol" 19.11.2001 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70845393 600799798 N.T.SH. " MADISPLAY " 15.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51016882 600031851 330130568 SDSF 06.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70280502 600055893 N.T.P.,,Solid" 28.06.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
70449344 600372932 330037516 N.T.SH. " GAME PLUS " 03.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70454149 600214994 Klima Petek d.o.o. -Branch Office in Kosovo 20.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810748767 810748767 SHALA SWISS SH.P.K. 31.07.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
71075664 811230086 Xheladin Visoça B.I. 31.08.2019 ISTOG PEJË 03.03.2020
810748775 810748775 SHALA SWISS ONLINE SH.P.K. 03.08.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
810409393 810409393 Sali R. Zekaj B.I. 18.09.2009 PEJË PEJË 03.03.2020
80243774 600338306 N.P.H. "Dushkaja" 01.11.2004 PEJË PEJË 03.03.2020
80212534 810401323 DARDAN NIKQI 07.12.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
70432558 600331243 330080177 N.T.P. " Gazi " 30.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70933012 600934047 N.SH.T. " MONTBELIARDE KOSOVO " 07.03.2013 ISTOG PEJË 29.02.2020
810073841 810073841 " Speedkart Racing" SH.P.K. 24.11.2017 DEÇAN PEJË 29.02.2020
80006985 810397506 BUJAR PODRIMÇAKU 30.05.2007 PEJË PEJË 29.02.2020
810100561 810100561 SAHIT SAHITI 06.03.2018 KLINË PEJË 29.02.2020
71178005 601281281 SULLTAN HASANAJ 06.07.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
Total: 10443