Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71305872 601666681 " GLOBO-DER " SH.P.K. 12.08.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 31.07.2019
810929581 810929581 Anita Ademaj B.I. 06.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
601640982 601640982 JETON BAJGORA 01.09.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810120543 810120543 " RREZJA - KL " SH.P.K. 07.05.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
71293734 601650668 " Shpija e Vjetër TM " SH.P.K. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70052435 600131809 N.P. " EURO ENGINEERING " 07.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70988569 601013080 N.SH. " LEONISI PROJECT " 11.09.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
810143024 810143024 " NISHORI ZAUN - RRETHOJA " SH.P.K. 24.07.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
810141458 810141458 " Fiscal Systems " L.L.C. 18.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70436238 601145213 N.SH. ,, MANAGEMENT CONSULTING INSTITUTE " 17.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71231321 810856271 " CLICK - NET " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71343375 601720099 " HAMMER " SH.P.K. 16.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
70614731 810799794 ATARE SH.P.K. 13.11.2009 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810004341 810004341 " Qendra per Rehabilitim - Terapi Fizikale " SH.P.K. 10.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810043092 810043092 ZEMRIJE KRASNIQI B.I. 27.07.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
71146561 601236343 " Alba Milk " SH.P.K. 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70065499 600316641 Auto Shkolla ,,Verona" 10.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810173378 810173378 " MEDICINE CENTER " SH.P.K. 14.11.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
810155243 810155243 " A3 B " SH.P.K. 13.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810084707 810084707 " ADconstruction " SH.P.K. 15.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
Total: 8627