Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70362881 600155411 G.D."GRANIT" A.D. DEGA NË KOSOVË 10.07.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71069141 601128376 " MIRSIA " L.L.C. 18.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
89700914 600718657 " TECHNICAL ASSISTANCE TO FURTHER DEVELOPMENT OF KOSOVO'S TRADE POLICY " 24.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71074161 601135272 " BROWNS " L.L.C. 08.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810748775 810748775 SHALA SWISS ONLINE SH.P.K. 03.08.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
810748767 810748767 SHALA SWISS SH.P.K. 31.07.2015 PEJË PEJË 03.03.2020
810409393 810409393 Sali R. Zekaj B.I. 18.09.2009 PEJË PEJË 03.03.2020
80243774 600338306 N.P.H. "Dushkaja" 01.11.2004 PEJË PEJË 03.03.2020
71075664 811230086 Xheladin Visoça B.I. 31.08.2019 ISTOG PEJË 03.03.2020
70913054 600407226 N. SH. " E - Commerce - Kosova " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70305098 600300206 N.SH.T." EAT.IN." 03.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70975254 810830035 S-STUHIA SH.P.K. 16.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71128857 601208920 KOMPANIA " RATHMANN " SH.P.K. 03.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810003707 810003707 "ANDI - HB " SH.P.K. 09.03.2017 ISTOG PEJË 29.02.2020
71287912 601643093 " Battery Station Kosovo " SH.P.K. 13.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70864649 810762311 Shkumbin Malaj B.I. 17.07.2012 PEJË PEJË 29.02.2020
71215342 601541586 " JONI TERM " SH.P.K. 06.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70619725 600149589 " Kraus & Fazliu GmbH " SH.P.K. 03.12.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.02.2020
810037889 810037889 " SD TRADE " L.L.C. 06.07.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810181925 810181925 " BLUE STAR " L.L.C 19.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
Total: 10439