Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70554593 N.T.SH. "JETA - COM" 10.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70582406 N.T.P. " METI " 25.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70593645 Sky Group SH.P. K. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70383002 600528121 N. " Furtuna " Sh.p.k. 14.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70426059 600528642 330072611 "Elektronik-K" L.L.C. 17.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70235053 NTSh ,, Beni Trade " 21.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223732 NTP,,AS-OIL-M1" 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70191546 N.T.SH. " Ariu " 24.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70441252 N.T.SH." Symi-KS" 17.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70438355 N.T.P. " Gembi S.D. " 27.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70371662 600527925 330039158 "Meti-Comm"Sh.p.k. 23.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70316110 600608684 330126145 NTP ,, Flori Commerce " 14.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70186631 600538518 330013417 N.T."Topanica - 04" 10.09.2004 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.08.2010
70460322 600540365 330047151 N.T. " Loni - Com " 20.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482569 N.T.P. " Fationi Com " 14.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482827 N.T.P.,,Tini" 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70583615 600336516 330033978 N.T.P. " Euro Com " 01.06.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80493878 600556023 330174433 P.T.U.T. " SIN - PROM " 10.06.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80596871 600051528 330124892 PP"Popovic" 31.07.2001 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
80664290 600450358 330047474 P.P. LJUBIC-¿PED 26.06.2002 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
Total: 10632