Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70287966 P.P.,, Duvan - Promet " 26.07.2005 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70290624 N.T.P. "Sussa " 09.08.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70309571 N.T.P. " Hors " 18.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70310275 NTP ,, Lindi Kom " 19.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70359358 N.T.P.,,Impulls 95" 19.05.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70361540 N.T.P. " Valdeti Trade " 31.05.2006 PEJË PEJË 26.05.2010
70364186 N.P. ,, Euro Tranzit " 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70364463 N.T. " Piramida " 13.06.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70364482 N.P.SH. " Extra Comm " 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70364497 N.N.P.,,Enigma-Ing" 14.06.2006 LIPJAN PRISHTINË 2 26.05.2010
70364588 N.P. "Colour System" 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70403112 ,,Sokam" Sh.p.k. 16.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70411762 N.T.SH. " Suka - Com " 16.02.2007 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
70085599 S.T.R. " Kvarc " 16.01.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
80693117 P.P." Dis - Kos " 29.08.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606397 O.D. " Zemeks " 20.02.2002 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70246994 NTP ,, Winston " 23.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70024254 Samostalna Trgovinska Radnja " Din" 02.06.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70030260 Ndërmarrja Tregtare ,,Ternoali" 11.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
Total: 10443