Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70390838 600564406 330051483 N.P.T. " Demi Trade " 27.10.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70400018 600560066 330052796 P.T.P. " Trgovel " 28.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70439309 600541256 330024266 N.T.P.,,Son -Si" 03.07.2007 FERIZAJ PRISHTINË 3 26.05.2010
70510405 600572516 330069494 N.T.P. "Edi " 04.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70438192 N.T.P.,,Mediteran A.H." 26.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70087242 Kombi Taxi Nexhat Derguti 22.09.2003 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70107572 NT,,Neti Commerce" 03.03.2004 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
70168807 S.T.R. " Dukat Komerc" 27.09.2002 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
70183211 N.T.P.,,Ardijani Com" 01.09.2004 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70196112 N.T.P.,,Zar" 11.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70197032 N.T.P. "Sigma" 13.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70216548 NTP,, Ulti - Com " 22.12.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70225792 N.T.Sh.,,Iliria Coomm" 21.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70227867 N.T.P.,,Ma - Kos" 28.01.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70235288 NP,, Trend " 21.02.2005 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70245046 N.T.Sh.,,Euro-Trans" 17.03.2005 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70248561 N.T.P. " Ipek -Com " 29.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70255388 STR,, Stari Granap " 11.04.2005 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
70280957 N.T.P. "Gresa" 28.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70285576 NTP ,, Agrum " 26.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
Total: 10443