Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80707185 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE "DRENUSHA" 26.08.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80708106 N.T. EXP.-IMP. ALBAQENDRIMI 22.11.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2010
70438192 N.T.P.,,Mediteran A.H." 26.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70216548 NTP,, Ulti - Com " 22.12.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70225792 N.T.Sh.,,Iliria Coomm" 21.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70227867 N.T.P.,,Ma - Kos" 28.01.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70235288 NP,, Trend " 21.02.2005 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70245046 N.T.Sh.,,Euro-Trans" 17.03.2005 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70248561 N.T.P. " Ipek -Com " 29.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70255388 STR,, Stari Granap " 11.04.2005 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
70280957 N.T.P. "Gresa" 28.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70285576 NTP ,, Agrum " 26.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70287966 P.P.,, Duvan - Promet " 26.07.2005 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70290624 N.T.P. "Sussa " 09.08.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70309571 N.T.P. " Hors " 18.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70310275 NTP ,, Lindi Kom " 19.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70359358 N.T.P.,,Impulls 95" 19.05.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70361540 N.T.P. " Valdeti Trade " 31.05.2006 PEJË PEJË 26.05.2010
70364186 N.P. ,, Euro Tranzit " 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70364463 N.T. " Piramida " 13.06.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
Total: 10439