Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80194161 N.T.SH.T.P. LONI 19.07.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80217692 N.P.SH. "Agrum" 21.06.2000 PEJË PEJË 26.05.2010
80227272 Ndermarja Tregtare Private ,,MEDINA -EX " 23.08.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80464924 Zanatska Zadruga " Kola¿in " 01.01.2000 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80483180 N.P.T.T. GYLTASH 01.07.2001 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80560753 P.P. " Dado " 03.10.2001 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606281 S.T.R. MAJA 20.02.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80608462 O.D. GALIC 12.02.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80668562 N.T.,, Dona" 09.07.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80668996 P.P. EX-PRO 23.07.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70465673 P.P. "Gaga" 04.01.2008 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70475264 N.T.P. " ILIRIA -M " 12.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70479509 N.T.P. " Play - Ball " 05.03.2008 LIPJAN PRISHTINË 2 26.05.2010
70485261 N.T.P." GB-KOS" 26.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80070993 N.T.P.,,Besniku" 06.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70434379 N.T.P. " Olti Impex " 04.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80706391 600556536 330120030 Samostalna Trgovinska Radnja " Kristina" 21.11.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70189865 600559811 330053132 N.P.T. " Fati-Impex " 21.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70200231 600565553 330041476 P.T.U. "Majdevo" 26.10.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70361760 600443064 330088957 P.P. " Kosmorgan " 31.05.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 10443