Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70364478 600571675 330025462 N.B.P. " Agroekonomia " 13.06.2006 SHTIME PRISHTINË 2 26.05.2010
70374130 600572037 330120569 P.P. " Nec - Plus " 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70383199 600566064 330088064 P.P. "Star-Kos" 20.09.2006 SUHAREKË MITROVICË 26.05.2010
70399873 600568078 330088965 P.P. " Nik-Cool" 27.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70404510 600315487 330003179 N.T.P. " E - R Com " 23.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70451503 600570784 330007882 N.T.P. " Besa Com " 25.09.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70460580 600545688 330037491 N.T.N. " Linda " 22.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70510901 600314116 330085424 " TONI " SH.P.K. 20.06.2008 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
80332726 600556015 330127185 KO " Kopaonik" 06.11.2000 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80684363 600556669 330120048 PP,, Vagnes Komerc " 02.09.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70135643 600568763 330063214 PP,,Santa Marija" 18.01.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70288173 600438966 330025248 P.P.,, V.T.Z." 27.07.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70546183 NTP " VI-VE Com " 23.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80130651 600054754 330107731 N.T.P."Gërmova" 08.06.2000 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70582961 600009098 330002832 P.P. "Radomil " 08.05.2009 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80128371 " Elida - Plus Z " 22.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80194161 N.T.SH.T.P. LONI 19.07.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80217692 N.P.SH. "Agrum" 21.06.2000 PEJË PEJË 26.05.2010
80227272 Ndermarja Tregtare Private ,,MEDINA -EX " 23.08.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80464924 Zanatska Zadruga " Kola¿in " 01.01.2000 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 10439