Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70567377 600240593 330015520 N.T.P. " ANESA " 23.03.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
80133855 600223995 330081935 N.T.SH. " NITA " 08.06.2000 SKENDERAJ MITROVICË 26.05.2010
80608446 600564034 Samostalna Trgovinska Radnja " Omorika " 12.02.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70140338 600560496 330023664 P.P. ,, Gradnja Promet " 15.04.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70177535 600537528 330032376 N.T.Sh. " Ukifet " 11.08.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70224136 600055570 330013467 N.T.P. " BLINERA " 17.01.2005 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70317800 600527264 330049040 N.T.P.,,Mimoza" 18.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70375744 600566428 330076332 N.T.P. "Amfora " 21.08.2006 PEJË PEJË 26.05.2010
70418900 600567624 330058471 P.P. " Bono-Sistems " 22.03.2007 GRACANICA PRISHTINË 3 26.05.2010
70451499 600763800 N.P.T. " Besi " 25.09.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70460925 600294102 330040874 N.T.P. " Boss-Gj " 26.11.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70464677 600569787 330062399 N.T.SH. " Toni " 26.12.2007 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70472580 600113576 330083064 "DRE - AR" SH.P.K. 31.01.2008 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70520559 600572566 330002741 N.T.Sh. " Daci " 27.08.2008 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70542110 600028650 330022856 N.T.Sh. " Argjenti " 27.11.2008 ISTOG PEJË 26.05.2010
80707681 600534417 330068256 P.P. " Lider " 04.11.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70303846 600560264 330053033 P.P.,,Slavel" 27.09.2005 GJILANI MITROVICË 26.05.2010
70330030 600568424 330052069 PP ,, Fin " 01.02.2006 FUSHË KOSOVË MITROVICË 26.05.2010
70337183 600563838 330012815 PTP ,, Kosmil " 28.02.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70353345 600566139 330076324 P.P. " Klopotnik " 26.04.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 10443