Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80493878 600556023 330174433 P.T.U.T. " SIN - PROM " 10.06.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80596871 600051528 330124892 PP"Popovic" 31.07.2001 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
80664290 600450358 330047474 P.P. LJUBIC-¿PED 26.06.2002 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
80682433 600534300 330086703 P.P.P.U. " Caki - Komerc " 15.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80682450 600565371 330126525 P.P. ,,Sara'' 23.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70010854 600556172 Privatno Preduze?e " O¿tro Koplje " 17.04.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70016829 600559449 330048232 NTSHP " Zhitia Company " 30.04.2003 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
70172438 600558160 330029802 N.T.P. " Dani - Commerce " 20.07.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70183962 600525854 330031253 PTU,, Euro " 01.09.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70210459 600249652 330067802 ,, Artani " Sh.p.k. 12.11.2004 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70302380 600436423 330123571 "IDEAL" SH.P.K 21.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70303717 600563391 330063438 P.P. " Ruzica i Raso" 27.09.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70383954 600565959 330016510 N.T.P. " Royal " 22.09.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70398236 600565777 330031865 P.P. "Trak Stop" 14.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403768 600422448 330051417 " Sakisped " D.o.o. 17.01.2007 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70428889 600546256 330059552 N.T.N. " Elma " 08.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
80671873 N. P.T. "Besniku - V" 02.08.2002 VITI GJILAN 26.05.2010
80693010 P.P. BRNJAK-KOMMERCE 17.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80707185 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE "DRENUSHA" 26.08.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80708106 N.T. EXP.-IMP. ALBAQENDRIMI 22.11.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2010
Total: 10443