Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80130651 600054754 330107731 N.T.P."Gërmova" 08.06.2000 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
80499051 600558326 S.T.R. " Paki " 17.08.2001 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70172552 600563721 330064816 N.T.P." Labi - Commerce" 20.07.2004 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
70178326 600555934 330087610 P.T.P.,,Vele-Pharm" 18.06.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70229449 600560149 330052837 P.P. "Meri" 03.02.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70279722 600563169 330081414 N.T. "Globi" 24.06.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70364478 600571675 330025462 N.B.P. " Agroekonomia " 13.06.2006 SHTIME PRISHTINË 2 26.05.2010
70374130 600572037 330120569 P.P. " Nec - Plus " 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70383199 600566064 330088064 P.P. "Star-Kos" 20.09.2006 SUHAREKË MITROVICË 26.05.2010
70399873 600568078 330088965 P.P. " Nik-Cool" 27.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70404510 600315487 330003179 N.T.P. " E - R Com " 23.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70465248 600546066 330034421 N.T.P " Dili " 31.12.2007 SHTIME FERIZAJ 26.05.2010
70476590 600570205 330054453 N.T.SH. " Genti " 15.02.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70562847 600297015 330033811 N.T.P. "ADEMI - M" 09.03.2009 ISTOG PEJË 26.05.2010
70546183 NTP " VI-VE Com " 23.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
80198221 600548385 330087040 Kooperativa Bujqësore " Alkos ,, 23.06.2000 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80243189 600958146 330196693 Ndërmarja Tregtare Private " GB" 23.06.2000 LIPJAN PRISHTINË 1 26.05.2010
70582961 600009098 330002832 P.P. "Radomil " 08.05.2009 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70583615 600336516 330033978 N.T.P. " Euro Com " 01.06.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
Total: 10443