Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70465248 600546066 330034421 N.T.P " Dili " 31.12.2007 SHTIME FERIZAJ 26.05.2010
70476590 600570205 330054453 N.T.SH. " Genti " 15.02.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70562847 600297015 330033811 N.T.P. "ADEMI - M" 09.03.2009 ISTOG PEJË 26.05.2010
70140338 600560496 330023664 P.P. ,, Gradnja Promet " 15.04.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70177535 600537528 330032376 N.T.Sh. " Ukifet " 11.08.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70224136 600055570 330013467 N.T.P. " BLINERA " 17.01.2005 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70317800 600527264 330049040 N.T.P.,,Mimoza" 18.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70375744 600566428 330076332 N.T.P. "Amfora " 21.08.2006 PEJË PEJË 26.05.2010
70418900 600567624 330058471 P.P. " Bono-Sistems " 22.03.2007 GRACANICA PRISHTINË 3 26.05.2010
70451499 600763800 N.P.T. " Besi " 25.09.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70460925 600294102 330040874 N.T.P. " Boss-Gj " 26.11.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70183211 N.T.P.,,Ardijani Com" 01.09.2004 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70196112 N.T.P.,,Zar" 11.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70197032 N.T.P. "Sigma" 13.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70303846 600560264 330053033 P.P.,,Slavel" 27.09.2005 GJILANI MITROVICË 26.05.2010
70330030 600568424 330052069 PP ,, Fin " 01.02.2006 FUSHË KOSOVË MITROVICË 26.05.2010
70337183 600563838 330012815 PTP ,, Kosmil " 28.02.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70353345 600566139 330076324 P.P. " Klopotnik " 26.04.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 10439