Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70438355 N.T.P. " Gembi S.D. " 27.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70371662 600527925 330039158 "Meti-Comm"Sh.p.k. 23.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70316110 600608684 330126145 NTP ,, Flori Commerce " 14.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70186631 600538518 330013417 N.T."Topanica - 04" 10.09.2004 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.08.2010
70554593 N.T.SH. "JETA - COM" 10.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482569 N.T.P. " Fationi Com " 14.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482827 N.T.P.,,Tini" 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70460580 600545688 330037491 N.T.N. " Linda " 22.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70510901 600314116 330085424 " TONI " SH.P.K. 20.06.2008 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
80332726 600556015 330127185 KO " Kopaonik" 06.11.2000 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80684363 600556669 330120048 PP,, Vagnes Komerc " 02.09.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70135643 600568763 330063214 PP,,Santa Marija" 18.01.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70288173 600438966 330025248 P.P.,, V.T.Z." 27.07.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70328455 600561668 330036419 N.T. " Canyon " 20.01.2006 VITI GJILAN 26.05.2010
70374126 600568119 330028185 O.D. ,,Varijantac" 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403662 600568060 330088931 N.T.SH. " Flaka Com" 18.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70499231 600571964 330043365 N.T.SH. " Bani " 21.05.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70521970 600572475 330071233 N.T. " Qera " 02.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70550687 600372825 330054726 N.T.P. " Amina - Coop" 20.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70591820 600023949 330095192 P.P. " EVRO - NET " 02.07.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
Total: 10443