Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70499622 600571906 330079815 N.T.P. " Yllka - Com " 20.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70410933 600547519 330022038 N.N. " Jehona " 13.02.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70549514 600050413 N.T.P. "Lisa" 14.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
80614314 600390827 330021965 Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 04.02.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70565730 600573093 330071209 N.T.Sh. " Rexha " 17.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223660 600526191 330033704 ,,Euro Mobel" Sh.p.k. 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2010
70552566 N.T.P."GERTI COM" 26.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70554593 N.T.SH. "JETA - COM" 10.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70582406 N.T.P. " METI " 25.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70593645 Sky Group SH.P. K. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70383002 600528121 N. " Furtuna " Sh.p.k. 14.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70426059 600528642 330072611 "Elektronik-K" L.L.C. 17.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70238177 N.T P."Ks Communication & Electronic" 25.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70235053 NTSh ,, Beni Trade " 21.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223732 NTP,,AS-OIL-M1" 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70441252 N.T.SH." Symi-KS" 17.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70438355 N.T.P. " Gembi S.D. " 27.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70371662 600527925 330039158 "Meti-Comm"Sh.p.k. 23.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70316110 600608684 330126145 NTP ,, Flori Commerce " 14.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70186631 600538518 330013417 N.T."Topanica - 04" 10.09.2004 PODUJEVË PRISHTINË 1 12.08.2010
Total: 10439