Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70019813 Arta -Internacional 09.05.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70505428 N.T.P. " Hebe Trans " 12.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70455695 N.T.P. " Frishop " 23.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70258186 Poliklinika ,,Mjekësia e Re" Sh.p.k. 15.04.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70383002 600528121 N. " Furtuna " Sh.p.k. 14.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70426059 600528642 330072611 "Elektronik-K" L.L.C. 17.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70499622 600571906 330079815 N.T.P. " Yllka - Com " 20.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70460322 600540365 330047151 N.T. " Loni - Com " 20.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70549514 600050413 N.T.P. "Lisa" 14.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
80614314 600390827 330021965 Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 04.02.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223660 600526191 330033704 ,,Euro Mobel" Sh.p.k. 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2010
70410933 600547519 330022038 N.N. " Jehona " 13.02.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70565730 600573093 330071209 N.T.Sh. " Rexha " 17.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70582406 N.T.P. " METI " 25.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70593645 Sky Group SH.P. K. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70552566 N.T.P."GERTI COM" 26.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70235053 NTSh ,, Beni Trade " 21.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223732 NTP,,AS-OIL-M1" 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70191546 N.T.SH. " Ariu " 24.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70441252 N.T.SH." Symi-KS" 17.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
Total: 10443