Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70379022 600528080 330074055 " 2 Faf " Sh.p.k. - Përfaqësia në Kosovë 01.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70397923 600528337 330075582 Peoplecall Kosovo 08.12.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70406403 600653465 330125139 " J.N.C. " L.L.C. 25.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70432046 600528741 330084145 "Jet Transport " Sh.p.k. 24.05.2007 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70437124 600528791 ,,I.L.LEONESHA" SH.P.K.- Njësia në Kosovë 19.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70443949 600568573 N.T. " Euro Erti " 07.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70449583 600569224 N.T.P. " Alma Glass " 14.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70433607 600543963 330218017 D.P.T. " Enli " 31.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70438780 600574124 330062266 N.T.P. " ITEK " 29.06.2007 KAMENICË GJILAN 30.08.2010
70449454 600564216 D.P.T.,,Vali & Beni" 14.09.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70462469 600555281 330014118 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare"Evropack-RP" 07.12.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70469167 600529202 330085721 " GB GROUP" SH.P.K. 24.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70470372 600529210 330034950 '" VENO'S COLLECTION" SH.P.K. 22.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493675 600529492 330050807 N.T.P. "Amor" 29.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493756 600529509 "Gold club and roulette"SHPK 08.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70496038 600569422 N.P.T " Store " 08.05.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70514796 600529690 330074542 Caliburn Arma L.L.C. 24.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70523310 600571162 330079857 N.T.P. " Mozaiku " 09.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70535831 600665105 D.P.T. " A & M " 31.10.2008 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70537095 600529913 330025941 A.S.I. Sh.p.k. Njësia Në Kosovë 15.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 10443