Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70417187 600528527 330076233 " Hamburg " Sh.p.k. 13.03.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70431418 600528733 330084103 " Call Center Kosova " Sh.p.k. 21.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70510987 " Remontmontaza " D.D. Përfaqësia në Kosovë 07.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70515016 N.T.P. " Lea" 30.07.2008 VITI GJILAN 30.08.2010
70515334 GIS ERA SH.P.K. 17.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70515865 " Ferrshped " Sh.p.k. 21.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70516373 "TURICUM MEDICAL " SH.p.k. 25.07.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70517736 P.T.P. " Kondis - Pup " 11.08.2008 KAMENICË GJILAN 30.08.2010
70518244 N.T.P." BASHKIMI - K " SH.P.K. 25.07.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70433607 600543963 330218017 D.P.T. " Enli " 31.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70438780 600574124 330062266 N.T.P. " ITEK " 29.06.2007 KAMENICË GJILAN 30.08.2010
70449454 600564216 D.P.T.,,Vali & Beni" 14.09.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70462469 600555281 330014118 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare"Evropack-RP" 07.12.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70469167 600529202 330085721 " GB GROUP" SH.P.K. 24.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70470372 600529210 330034950 '" VENO'S COLLECTION" SH.P.K. 22.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493675 600529492 330050807 N.T.P. "Amor" 29.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493756 600529509 "Gold club and roulette"SHPK 08.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70496038 600569422 N.P.T " Store " 08.05.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70514796 600529690 330074542 Caliburn Arma L.L.C. 24.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70523310 600571162 330079857 N.T.P. " Mozaiku " 09.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 10439