Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70324278 600384060 N.Co T.B.P." Kravarica "Sh.p.k. 12.07.2017 GJILAN GJILAN 23.08.2019
70731045 810907511 Avni Rrukiqi B.I. 07.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
810108333 810108333 " HH GROUP " L.L.C. 29.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70886286 810820250 G & B SH.P.K. 08.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70941341 600357835 D.P.H. " ONE WAY -1 " 15.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
71361071 601747267 " DREA " SH.P.K. 20.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
70646749 600480529 N.H. HOTEL & RESTAURANT " COWANA " 26.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 15.08.2019
811274175 811274175 ELEKTRO INSTALUES MB SH.P.K. 15.03.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.08.2019
810194514 810194514 "MALIWOOD" SH.P.K 05.02.2019 OBILIQ PRISHTINË 2 15.08.2019
810185399 810185399 "GENCO 18" L.L.C. 28.12.2018 GJAKOVË GJAKOVË 14.08.2019
71007499 601040322 " BB Line " SH.P.K. 02.12.2013 MITROVICË MITROVICË 06.08.2019
70182564 600142418 " Bujana " Sh.p.k. 01.07.2001 GJILAN GJILAN 02.08.2019
810079188 810079188 " WEEKEND T " SH.P.K. 19.12.2017 GJILAN GJILAN 02.08.2019
80046871 600174677 N.T.P. " BLACK & WHITE" 16.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
80013299 810247842 Jahir Beqiri B.I. 09.09.2003 GLLOGOC PRISHTINË 2 01.08.2019
71331679 601702089 " LEVIN " SH.P.K. 02.11.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 01.08.2019
71063356 601120736 N.SH. " ERMED " 29.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 01.08.2019
810036154 810036154 " XPERTT GROUP " L.L.C. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 01.08.2019
71179990 601284409 N.T.P. " CONTO BENE JEANS COLLECTION " 13.07.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
71344118 811256371 ALL FOR ONE SH.P.K. 20.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
Total: 8627