Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70238856 810504367 Saim Ismajli B.I. 10.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80247818 810456659 330153841 Eroll Dalipi B.I. 29.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810060608 810060608 HAKI BAHTIRI B.I. 02.10.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70454498 810535510 VLORJANE SHALA 22.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71227898 810954364 Flamur I. Krasniqi 17.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70376190 600053954 330073130 "RELAX LAUNDRY" SH.P.K. 08.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52001048 600096714 330135443 MVPT 17.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70484079 600398053 330056897 N.T.P. " Beka Com" 23.07.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80333099 600013312 330043828 N.T.P."ARBËRI PETROLL" 13.01.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80472412 600227608 330103424 N.T.Sh. Auto-Sallon ,,Endriti" 11.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70711176 600667755 " TOMAS & RAY " SH.P.K. 25.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80438044 600378360 330219990 N.T..P. " Jeta " 14.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70363156Z 600202329 330012732 A.Sh.J.K.,,Pallaska & Associates" 26.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71069591 601128889 N.T.P. " UNO MARKET " 20.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51135423 600706727 PPAP 26.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71090051 601156533 " ECONGROUP " SH.P.K. 10.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70861984 600825155 330166159 " Instituti i Komunikacionit " SH.P.K. 04.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71013871 601049663 330216920 N.P.N. " HAPSIRA " 09.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70808994 600753182 330150756 ALI ALIJAJ 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70030040 600162416 N.P.SH.T. "Trafomont-Dili" 29.03.2004 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10443