Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70166383 600209929 N.T.P. " Blendi " 01.01.2009 DEÇAN PEJË 10.10.2019
70389474 600213540 " Terrasystems Austrian Geotechnik " Sh.p.k. 02.04.2007 PEJË PEJË 10.10.2019
810109034 810109034 “JÄGER IMPORT EXSPORTE”.SH.P.K. 03.04.2018 DEÇAN PEJË 10.10.2019
71120627 601197371 N.T.SH. " JAKUPI - H " 08.01.2015 PEJË PEJË 10.10.2019
810173617 810173617 " BIO PRODUCT 2018 " SH.P.K. 15.11.2018 ISTOG PEJË 10.10.2019
80058152 600205026 D.P.Z. " Loti " 18.12.2009 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
70836726 601001473 P.P. " MILKAMIR " 21.05.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
810053314 810053314 '' ambitio Solutions & Advisory '' L.L.C. 18.09.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71190617 601301162 " Absolut Green " SH.P.K. 21.08.2015 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
810191651 810191651 " Auto Sallon Labi " SH.P.K. 25.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71092119 601159438 N.N.P." AURONI " 11.02.2016 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
70353929 600224654 Auto Shkolla " Vicianum " 03.11.2015 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
810177320 810177320 NENAD MILIC I.B. 04.12.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
71009254 601042849 N.T.P. " JONI.COM " 09.12.2013 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
70082255 600401989 U.P. " Simonida " 08.10.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
71151026 601243067 P.P. ''PAPILLON'' 08.04.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
810098873 810098873 "EASY STEP" D.O.O. 20.03.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.10.2019
70513366 810552184 Nebih Emini B.I. 03.02.2010 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810102335 810102335 SHEFKI HYSENI B.I. 27.04.2018 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810098899 810098899 '' Swiss renta car ALFA '' L L C 27.02.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
Total: 8694