Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80438044 600378360 330219990 N.T..P. " Jeta " 14.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70363156Z 600202329 330012732 A.Sh.J.K.,,Pallaska & Associates" 26.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71069591 601128889 N.T.P. " UNO MARKET " 20.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51135423 600706727 PPAP 26.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71090051 601156533 " ECONGROUP " SH.P.K. 10.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70845393 600799798 N.T.SH. " MADISPLAY " 15.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51016882 600031851 330130568 SDSF 06.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70280502 600055893 N.T.P.,,Solid" 28.06.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
70449344 600372932 330037516 N.T.SH. " GAME PLUS " 03.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70454149 600214994 Klima Petek d.o.o. -Branch Office in Kosovo 20.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70533847 600111017 330101692 PRANVERA BREZNICA-SELMANI 05.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80709315 600174289 RESTORANT QUMËSHTI "EDI-2" 05.12.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70615703 600407606 330059742 COMPANY "MEDICO-DENTAL COMMERCE" L.L.C. 19.02.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70780461 600713194 330219461 N.T.P. " BESI TRADE " 24.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70499347 600258059 N.SH. " Buka " 11.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70756765 600700604 " ARENA ENERGY INTERNATIONAL " SH.P.K. 19.08.2011 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
71062767 601119698 " KOHA TRAVEL " SH.P.K. 26.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70988739 601013288 330207937 N.T.SH. AUTO SALONI " BUNA " 11.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70613867 600421440 N.SH. " VALI " 14.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71153029 601245716 " 3G GROUP " SH.P.K. 16.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10439