Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70378614 600528072 330045296 " Euro - Skrap " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70519178 600529707 330025660 N.T.P. " BANERI " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70118629 600562137 330089385 N.P.H. "Çamëria " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1012828515 600206628 330012526 BESIM REXHEPI 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70227006 600369319 330058877 N.N.T.,,Rina" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70309074Z 600288494 330020214 D.P.H. " Lugano " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70101574 600299889 330003773 NTP,, Tafa - Commerce "Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70520125 600354005 330000753 N.P.T. "Alimenti Naturali -Gjakova " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80108761 600531463 330078693 FERMA E SHPEZËVE 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70323616 600344452 330051516 ,,Soni" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70392151 600389060 330087363 N.T.SH. " Transport - K- Bushaj " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70358495 600560058 330052762 N.T.Sh.,,Shypi Com" 07.10.2010 FERIZAJ GJILAN 03.10.2013
70528401 600078465 330064882 "Jetcom" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80244002 600184577 330116691 NTP,, Jehona " 22.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70207346 600270780 330015075 N.T.P.,,Cita - Kos" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80080590 600305404 330117912 Net Computers 24.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80619472 600314215 330043076 N.Sh.,,Ataq Consulting" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70441817 600391867 330004094 N.SH. " Videojet "Fan -Sy" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70659573 600411003 330059106 N.T.P. "TENISH" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70209520 600549896 330028903 N.T.Sh. " Avia - Petroll " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 10469