Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70026826 600558714 330046400 N.T.P. " Fati Com " 20.06.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70049519 600524773 330071796 Ndërmarrja Private " UK Pharma" Sh.p.k. 29.09.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70061550 600638178 N.P.N. " BIBAJ 11.01.2001 ISTOG PEJË 30.08.2010
70073110 600524989 330077471 N.P.P."GEOCONSULT" SH.P.K 11.11.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70151240 600525507 330051037 " Rain Management " Sh.p.k 23.09.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70151255 600427282 330128266 P.P. "Family Trade" 17.05.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70152998 600730578 330174300 N.T.SH.,MEDIPLUS" 20.05.2004 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70171890 600549002 330003153 N.T.P. " Doni " 19.07.2004 PEJË PEJË 30.08.2010
70189387 600554150 330030891 N.T.P. ,, Rilindja Com " 17.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70226291 600536851 N.Sh.,,Napair Networks" 24.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70236777 600526331 330050625 ,,Tempo" SH.P.K. 11.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70247584 600539532 N.T. " Perfekta " 24.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70261519 600559712 330035528 N.T.SH. " Bimi " 28.04.2005 PEJË PEJË 30.08.2010
70297671 600527008 330027145 N.T.P. "Chang Hong Com " 12.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70330834 600561189 330061078 N.T.P. " Euro - Dem Shop" 02.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70335195 600527496 330061044 N.SH. "Enti Për Punë Gjeod. dhe Fotogram." 18.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70342227 600527636 330052332 " Alba Ndertim "Përfaqsia në Kosovë 13.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70345279 600541751 330062894 N.T.P. " Energjia " 29.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70353015 600708997 330174269 D.P.H. " Rea " 26.04.2006 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70389235 600563771 Puntorija Për Prodhimin e Pallomave "Larix" 18.10.2006 GJILANI GJILAN 30.08.2010
Total: 9008