Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70451503 600570784 330007882 N.T.P. " Besa Com " 25.09.2007 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70460580 600545688 330037491 N.T.N. " Linda " 22.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70510901 600314116 330085424 " TONI " SH.P.K. 20.06.2008 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
80332726 600556015 330127185 KO " Kopaonik" 06.11.2000 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80684363 600556669 330120048 PP,, Vagnes Komerc " 02.09.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70135643 600568763 330063214 PP,,Santa Marija" 18.01.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70288173 600438966 330025248 P.P.,, V.T.Z." 27.07.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70546183 NTP " VI-VE Com " 23.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80130651 600054754 330107731 N.T.P."Gërmova" 08.06.2000 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70582961 600009098 330002832 P.P. "Radomil " 08.05.2009 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80128371 " Elida - Plus Z " 22.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80194161 N.T.SH.T.P. LONI 19.07.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80217692 N.P.SH. "Agrum" 21.06.2000 PEJË PEJË 26.05.2010
80227272 Ndermarja Tregtare Private ,,MEDINA -EX " 23.08.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80464924 Zanatska Zadruga " Kola¿in " 01.01.2000 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80483180 N.P.T.T. GYLTASH 01.07.2001 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80560753 P.P. " Dado " 03.10.2001 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606281 S.T.R. MAJA 20.02.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80608462 O.D. GALIC 12.02.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80668562 N.T.,, Dona" 09.07.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
Total: 8694