Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70024254 Samostalna Trgovinska Radnja " Din" 02.06.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70030260 Ndërmarrja Tregtare ,,Ternoali" 11.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70041738 N.T.P.Sh. ,,Batllava Com" 03.09.2003 PODUJEVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70078002 NPT,, Dugi " 11.11.2003 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2010
70087242 Kombi Taxi Nexhat Derguti 22.09.2003 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70107572 NT,,Neti Commerce" 03.03.2004 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
Total: 8627