Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80234406 600537619 330128141 N.N.SH. " Vëllëzrit Badallaj " 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70100252 600567632 330058603 NPL,,Celina" 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70598396 600055786 330013730 "IS BAU GMBH" SH.P.K. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80168802 600075388 330040882 Ndërmarrja Tregtare " Freskët " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70299837 600319918 330020222 N.T.P.,,Center - X" 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70120720 600559465 330048943 N.N.T. " Bravo - L " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80171749 600622428 330125981 N.B.I. RAHOVECI 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80199163 600622551 330125741 N.P.E.T. EKOPLAST 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70166990Z 600065355 330046129 N.T.SH. " Grunaja " 16.12.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80447388 600622410 330126004 N.P.J.A. Schweppes 30.03.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70030772 600234041 330059362 "TAFAJ- 3 HA" SH.P.K 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70065173 600324230 330024935 NT,,Argenti" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70634201Z 600385860 330004250 N.T.P."AMERICAN STANDART" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80485140 600600341 330168056 D.P.T. "KIKI-TEX" 25.07.2012 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70539861 600511118 330075657 N.T.P. " Bali " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70100840 600344288 N.P.SH. " Arching Project " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70377345 600437413 330045238 Kospharm Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70661330 600475447 330058108 N.P.T. " RA IS " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1012251935 600032156 330092396 NAZMI MUSLIU 04.11.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70028981 600241294 330040791 D.P.T. " DONA " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
Total: 10443