Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70515865 " Ferrshped " Sh.p.k. 21.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70516373 "TURICUM MEDICAL " SH.p.k. 25.07.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70517736 P.T.P. " Kondis - Pup " 11.08.2008 KAMENICË GJILAN 30.08.2010
70518244 N.T.P." BASHKIMI - K " SH.P.K. 25.07.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70519240 N.T.P. " COOL " 20.08.2008 VITI GJILAN 30.08.2010
70520370 N.T.P. " Beni " 26.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70522837 N.P.T. " Exprade " 05.09.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70522853 N.P.T. " Ardijan - Z " 05.09.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70523035 D.P.SH. " Vizion Dental " 05.09.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70523280 N.T.P. " Biznis Gnjilane " 09.08.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70523515 N.T.P. '' NANI '' 09.09.2008 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70525658 N.T.P. " ARSO - COM " 18.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70528908 N.T.SH. Japan Motors 06.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70505746 600571419 330009490 N.P.T. " Agimi " 13.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70507870 600633318 330115205 N.T.P."AGIMI-GJ" 24.06.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70508214 600574265 330071001 NTSH "Mega" 25.06.2008 PRIZREN PEJË 30.08.2010
70515180 600560024 N.T.SH. " Microfinanc A.B " 31.07.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70524600 600529765 330056938 KOSOVAMOBILE SH.P.K. 03.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70525097 600529773 330057035 "SIH" SH.P.K. 09.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70553759 600530027 330019829 N.G.P. " Fleta " 28.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
Total: 9008