Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70262678 600526654 330021212 D.P.H. "The Phoenix Bar " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70289992 600526943 330049462 ,, Air Kosova " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70306993 600527131 330035429 ,,M & M" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70339994 600527602 330047862 K.F.Kosovës ,,KFK" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70514389 600529682 330074485 Brabus SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80128207 600531687 330078841 N.P.H. NITA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80453272 600533310 330083585 Kompania WIND 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70586479 600536512 330068909 VEGRAD - KOS SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70168591 600548484 330011081 NTP,, Shpendi - B " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70035793 600551437 330015124 Ndërmarrja Tregtare Private ,,Best" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80078323 600554986 330127359 N.T.P. " Molika 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70759985 600568135 330126476 D.P.H. " CAFFE - 212 " 30.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70455441 600571526 330003997 N.T.P." Expo Star" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70240575 600615093 330126062 " Trade For Aid International " Sh.p.k. 30.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70731991 600649068 330122127 " BAYHANLAR " SH.P.K. 17.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70736047 600661327 330137407 ASSOCIATES IN RURAL DEVELOPMENT,INC-BRANCH IN KOSOVO 01.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
600734629 600734629 330148446 QIRADHENES KADRIJE HASHANI 04.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70798069 600772596 330157661 "ALFA - DZ " SH.P.K. 12.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70816180 600772637 330159899 " ELEKTROCENTER PETEK " D.O.O 07.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
705831887 600802236 330161448 COMPANY " RM - A " SH.P.K. 21.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 10237