Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70200231 600565553 330041476 P.T.U. "Majdevo" 26.10.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70361760 600443064 330088957 P.P. " Kosmorgan " 31.05.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70390838 600564406 330051483 N.P.T. " Demi Trade " 27.10.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70400018 600560066 330052796 P.T.P. " Trgovel " 28.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70439309 600541256 330024266 N.T.P.,,Son -Si" 03.07.2007 FERIZAJ PRISHTINË 3 26.05.2010
70510405 600572516 330069494 N.T.P. "Edi " 04.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80671873 N. P.T. "Besniku - V" 02.08.2002 VITI GJILAN 26.05.2010
80693010 P.P. BRNJAK-KOMMERCE 17.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80707185 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE "DRENUSHA" 26.08.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80708106 N.T. EXP.-IMP. ALBAQENDRIMI 22.11.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2010
70438192 N.T.P.,,Mediteran A.H." 26.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70216548 NTP,, Ulti - Com " 22.12.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70225792 N.T.Sh.,,Iliria Coomm" 21.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70227867 N.T.P.,,Ma - Kos" 28.01.2005 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70235288 NP,, Trend " 21.02.2005 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70245046 N.T.Sh.,,Euro-Trans" 17.03.2005 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70248561 N.T.P. " Ipek -Com " 29.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70255388 STR,, Stari Granap " 11.04.2005 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
70280957 N.T.P. "Gresa" 28.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70285576 NTP ,, Agrum " 26.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
Total: 8627