Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70465673 P.P. "Gaga" 04.01.2008 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70475264 N.T.P. " ILIRIA -M " 12.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70479509 N.T.P. " Play - Ball " 05.03.2008 LIPJAN PRISHTINË 2 26.05.2010
70485261 N.T.P." GB-KOS" 26.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80070993 N.T.P.,,Besniku" 06.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80693117 P.P." Dis - Kos " 29.08.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606397 O.D. " Zemeks " 20.02.2002 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70246994 NTP ,, Winston " 23.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70024254 Samostalna Trgovinska Radnja " Din" 02.06.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70030260 Ndërmarrja Tregtare ,,Ternoali" 11.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70041738 N.T.P.Sh. ,,Batllava Com" 03.09.2003 PODUJEVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70438192 N.T.P.,,Mediteran A.H." 26.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70085599 S.T.R. " Kvarc " 16.01.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70189865 600559811 330053132 N.P.T. " Fati-Impex " 21.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70200231 600565553 330041476 P.T.U. "Majdevo" 26.10.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70361760 600443064 330088957 P.P. " Kosmorgan " 31.05.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70390838 600564406 330051483 N.P.T. " Demi Trade " 27.10.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
Total: 8593