Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70618494 600237277 330038994 N.T.SH. " EURO - UNITED " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70208687 600294178 330031782 N.T.P.,,Ardenisi Com " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80082517 600735180 330174417 D.P.Z. " Art Vanila" 26.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80036523 600539847 330128018 N.T.P. " Ekonomik As " 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70608227 600016332 330071192 "BOSTON BAY" SH.P.K 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80128576 600221709 330117318 N.P.P.,,Adriatik - Commerce" 23.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70100563 600239091 330003765 ,, Groting "Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70444361 600242284 330087644 Grichting Valterio SA Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80274777 600289559 330013962 SH.T. " Doni " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70038280 Z 600308698 330071689 N.T.P. "Blenda " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70252905 600399598 330014580 N.T.P. " Melxond " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70658704 600458617 330062258 "I-CAD DESIGN" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70039014 600524666 330077801 Company ,,Moravica" Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70054901 600524856 330070219 K.P.SH.T. " Ballkania - MM " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80275412 600532700 330080846 N.SH. EKONOMIA E PYJEVE 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70055821 600537734 330039447 N.P. " Delta Pomfrit " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80339054 600540886 330119679 NPT,, Fatnora " 03.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70625822 600592001 330178964 BARNATORE " GRAND PHARMACY " 06.11.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70166675 600337689 330042630 N.T.P. " Arbëri-M" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70144462 600392013 330003517 N.T.P. ,, Besa & B. Co " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 10443