Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70030260 Ndërmarrja Tregtare ,,Ternoali" 11.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70041738 N.T.P.Sh. ,,Batllava Com" 03.09.2003 PODUJEVË PRISHTINË 2 26.05.2010
70434379 N.T.P. " Olti Impex " 04.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70438192 N.T.P.,,Mediteran A.H." 26.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70085599 S.T.R. " Kvarc " 16.01.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70189865 600559811 330053132 N.P.T. " Fati-Impex " 21.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70200231 600565553 330041476 P.T.U. "Majdevo" 26.10.2004 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70361760 600443064 330088957 P.P. " Kosmorgan " 31.05.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70390838 600564406 330051483 N.P.T. " Demi Trade " 27.10.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70400018 600560066 330052796 P.T.P. " Trgovel " 28.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70439309 600541256 330024266 N.T.P.,,Son -Si" 03.07.2007 FERIZAJ PRISHTINË 3 26.05.2010
70510405 600572516 330069494 N.T.P. "Edi " 04.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80671873 N. P.T. "Besniku - V" 02.08.2002 VITI GJILAN 26.05.2010
80693010 P.P. BRNJAK-KOMMERCE 17.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80707185 NDËRMARRJA TREGTARE SHËRBYESE "DRENUSHA" 26.08.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80708106 N.T. EXP.-IMP. ALBAQENDRIMI 22.11.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 26.05.2010
80198221 600548385 330087040 Kooperativa Bujqësore " Alkos ,, 23.06.2000 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80243189 600958146 330196693 Ndërmarja Tregtare Private " GB" 23.06.2000 LIPJAN PRISHTINË 1 26.05.2010
Total: 8563