Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70183211 N.T.P.,,Ardijani Com" 01.09.2004 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70196112 N.T.P.,,Zar" 11.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70197032 N.T.P. "Sigma" 13.10.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70147036 N.P.T. " Pameba " 06.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70181811 DPT,, Qëndrimi " 26.08.2004 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70303846 600560264 330053033 P.P.,,Slavel" 27.09.2005 GJILANI MITROVICË 26.05.2010
70330030 600568424 330052069 PP ,, Fin " 01.02.2006 FUSHË KOSOVË MITROVICË 26.05.2010
70337183 600563838 330012815 PTP ,, Kosmil " 28.02.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70353345 600566139 330076324 P.P. " Klopotnik " 26.04.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70359123 600563961 330042713 N.T.P.,,Fer-Invest" 19.05.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70390383 600528254 330046658 "Blu" Sh.p.k. 20.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70420668 600565842 330018152 N.P.T.,,Firenca" 29.03.2007 KLINË PEJË 26.05.2010
70567377 600240593 330015520 N.T.P. " ANESA " 23.03.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
80133855 600223995 330081935 N.T.SH. " NITA " 08.06.2000 SKENDERAJ MITROVICË 26.05.2010
80198221 600548385 330087040 Kooperativa Bujqësore " Alkos ,, 23.06.2000 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80243189 600958146 330196693 Ndërmarja Tregtare Private " GB" 23.06.2000 LIPJAN PRISHTINË 1 26.05.2010
70556561 600723896 N.T. " DENISA " 18.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80280157 600269741 330126418 Ndërmarrja Shërbyese " Delta " 01.08.2000 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
80616660 600513312 330119562 P.P. " S & N Trade " 23.01.2002 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
80673345 600561155 330126624 P.P. " Koloseum " O.D 23.07.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 8627