Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70578301 600386404 330012906 "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70285117 600392617 330014241 N.T.P." Iliri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70649985 600436390 330059875 N.T.P." LONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70350308 600450936 330055526 N.R." Fabrika e Vajit të Lulediellit" Sh.p.k 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70660938 600488002 330055154 N.T. " XENON-AM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
34016836 600520937 330074089 EKREM -GURSAN -CONCORTIUM 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70359745 600527826 330012899 " Datanet It " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70496747 600529541 330023234 "Sofo International" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70130766 600548179 330119835 N.T. " Behari " 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80370393 600556528 330120022 N.N. " Egzoni IB " 04.03.2011 SKENDERAJ PRISHTINË 2 03.10.2013
70075682 600544531 330031633 P.P.I.P.,, Lale" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70198741 600033691 330017675 N.T.,,Ballkan" Sh.p.k. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70066055 600017570 330049751 N.T.P. Libraria "Korabi " 25.01.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80242093 600129747 330116310 N.N.P." Reçica " 21.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70176429 600209846 330052663 N.T.P. "Eloni" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80062273 600230875 330117417 Ndërmarrja Private " Jeta e Re " 23.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80677677 600310437 330126301 P.P. " Farmer " 30.03.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70387782 600528212 330094110 " Enisi "Sh.p.k. 15.11.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80301421 600532883 330082462 FABRIKA E LETRËS KART. DHE AMBALAZHIT 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70497093 600054845 330035205 D.P.Z. " Arbëri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 10237