Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80194161 N.T.SH.T.P. LONI 19.07.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80217692 N.P.SH. "Agrum" 21.06.2000 PEJË PEJË 26.05.2010
80227272 Ndermarja Tregtare Private ,,MEDINA -EX " 23.08.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80464924 Zanatska Zadruga " Kola¿in " 01.01.2000 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80483180 N.P.T.T. GYLTASH 01.07.2001 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80560753 P.P. " Dado " 03.10.2001 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606281 S.T.R. MAJA 20.02.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80608462 O.D. GALIC 12.02.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
80668562 N.T.,, Dona" 09.07.2002 PRIZREN PRIZREN 26.05.2010
80668996 P.P. EX-PRO 23.07.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70465673 P.P. "Gaga" 04.01.2008 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70475264 N.T.P. " ILIRIA -M " 12.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70479509 N.T.P. " Play - Ball " 05.03.2008 LIPJAN PRISHTINË 2 26.05.2010
70485261 N.T.P." GB-KOS" 26.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80070993 N.T.P.,,Besniku" 06.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80693117 P.P." Dis - Kos " 29.08.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80606397 O.D. " Zemeks " 20.02.2002 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70246994 NTP ,, Winston " 23.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
80689357 K.T. QARRI 06.09.2002 KAMENICË GJILAN 26.05.2010
70024254 Samostalna Trgovinska Radnja " Din" 02.06.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
Total: 8563