Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70049064 600235453 330069981 ,,Valvolub" Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70443676 600253447 330020199 D.P.H. " Arsi " 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70578387 600278750 330013003 " UNEISA " Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70432907 600378097 330035792 N.P.T. " Propharm Helvetica " 11.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70570912 600410328 330022541 D.P.H. " VILLA 91 " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80078021 600414982 330128307 N.SH. " INFOTRADE " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70507064 600453609 330008054 Slovene Healthcare Cluster L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70654571 600468096 330022880 N.SH. " BIO SOFT " 31.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70051128 600524822 330068446 Auto-France Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70198942 600525961 330020339 N.T.P.,,Aiwa-AS Market" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80457936 600533344 330082777 N.P.SH. " Click Computers " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80603614 600533956 330067505 N.T. BESI TRADE 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80618557 600534045 330065781 N.T.P. WALTER WOLF COMPANY 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70727331 600641113 330120436 " CHROMATIKA " SH.P.K. 04.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70740753 600661210 330132390 SHOPING MARKET" SH.P.K. 11.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70739291 600673786 330133984 " C.G.I." SH.P.K. 23.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70751151 600681234 330135675 " KONTRAX IT & S " L.L.C 08.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70779714 600711825 330144345 " ARTIKI " SH.P.K. 25.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 10237