Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70183962 600525854 330031253 PTU,, Euro " 01.09.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70210459 600249652 330067802 ,, Artani " Sh.p.k. 12.11.2004 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70302380 600436423 330123571 "IDEAL" SH.P.K 21.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70303717 600563391 330063438 P.P. " Ruzica i Raso" 27.09.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70383954 600565959 330016510 N.T.P. " Royal " 22.09.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70398236 600565777 330031865 P.P. "Trak Stop" 14.12.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403768 600422448 330051417 " Sakisped " D.o.o. 17.01.2007 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70428889 600546256 330059552 N.T.N. " Elma " 08.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70465248 600546066 330034421 N.T.P " Dili " 31.12.2007 SHTIME FERIZAJ 26.05.2010
70476590 600570205 330054453 N.T.SH. " Genti " 15.02.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70562847 600297015 330033811 N.T.P. "ADEMI - M" 09.03.2009 ISTOG PEJË 26.05.2010
70140338 600560496 330023664 P.P. ,, Gradnja Promet " 15.04.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70177535 600537528 330032376 N.T.Sh. " Ukifet " 11.08.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70224136 600055570 330013467 N.T.P. " BLINERA " 17.01.2005 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70317800 600527264 330049040 N.T.P.,,Mimoza" 18.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70375744 600566428 330076332 N.T.P. "Amfora " 21.08.2006 PEJË PEJË 26.05.2010
70418900 600567624 330058471 P.P. " Bono-Sistems " 22.03.2007 GRACANICA PRISHTINË 3 26.05.2010
70451499 600763800 N.P.T. " Besi " 25.09.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70460925 600294102 330040874 N.T.P. " Boss-Gj " 26.11.2007 PEJË PEJË 26.05.2010
70168807 S.T.R. " Dukat Komerc" 27.09.2002 ZVECAN MITROVICË 26.05.2010
Total: 8627