Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70226181 NNP,, Fla - Ing " 24.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70497158 N.T.P. " Topyan " 13.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70445349 N.T.SH. " Sonte-PC" 15.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70324282 Ndërmarrja Ndërtimore Kosova Sh.p.k 19.12.2005 MITROVICË MITROVICË 30.08.2010
70476203 " Luretec " SH.P.K. 12.02.2008 VUSHTRRI PEJË 30.08.2010
70542684 N.T. " Ylli " 02.12.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70307382 N.T.,,Mobinoti" 11.10.2005 ISTOG PEJË 30.08.2010
70240006 NT,, Vizion " 03.03.2005 PEJË PEJË 30.08.2010
70488140 Via - Kosova SH.P.K. 02.04.2008 KLINË PEJË 30.08.2010
70227848 600526266 NPT,, Diellza- Al " Sh.p.k. 10.01.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70239317 600547246 330084921 N.T.SH. " Euro - 5 " 01.03.2005 RAHOVEC GJAKOVË 30.08.2010
70261504 600571576 N.T.P. " Betimi " 28.04.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70272694 600706058 ,,Ditta Dashi" Sh.p.k. 30.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70312134 600527199 330046343 ,,TBJ (TECHNISCHES BÜRO JUD) "SH.p.k. 06.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70327042 600527397 330014655 "Teloptic" Përfaqësia Pejë 16.01.2006 PEJË PEJË 30.08.2010
70333192 600527454 330047648 " GENESIS CONSORTIUM " L.L.C. 14.02.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70339057 600563143 330089351 Qendra e Ashensorëve " Kosova " 07.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70340740 600527610 330052382 N.T.SH. " Cristal " Sh.p.k. 09.02.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70379022 600528080 330074055 " 2 Faf " Sh.p.k. - Përfaqësia në Kosovë 01.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70397923 600528337 330075582 Peoplecall Kosovo 08.12.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
Total: 9008