Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70385388 600568523 330039877 N.T.P. " Dreni A.D. " 02.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70464677 600569787 330062399 N.T.SH. " Toni " 26.12.2007 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70472580 600113576 330083064 "DRE - AR" SH.P.K. 31.01.2008 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70520559 600572566 330002741 N.T.Sh. " Daci " 27.08.2008 PRIZREN GJAKOVË 26.05.2010
70542110 600028650 330022856 N.T.Sh. " Argjenti " 27.11.2008 ISTOG PEJË 26.05.2010
80707681 600534417 330068256 P.P. " Lider " 04.11.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70328455 600561668 330036419 N.T. " Canyon " 20.01.2006 VITI GJILAN 26.05.2010
70374126 600568119 330028185 O.D. ,,Varijantac" 10.08.2006 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70403662 600568060 330088931 N.T.SH. " Flaka Com" 18.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70499231 600571964 330043365 N.T.SH. " Bani " 21.05.2008 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70521970 600572475 330071233 N.T. " Qera " 02.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70550687 600372825 330054726 N.T.P. " Amina - Coop" 20.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.05.2010
70591820 600023949 330095192 P.P. " EVRO - NET " 02.07.2009 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70251014 600526448 330018235 ,, Eldor Shped " Sh.p.k. 24.03.2005 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
70277055 600558102 330079716 N.T.P.,,Global Com" 15.06.2005 PRIZREN FERIZAJ 26.05.2010
70311999 600342034 330123315 T.P. " Senator " 28.12.2004 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
70408186 600528436 330083329 " Tina " Sh.p.k. 30.01.2007 NOVO BERDË PRISHTINË 3 26.05.2010
70438776 600538477 330055005 N.P.T.,,Hana" 29.06.2007 PEJË PRISHTINË 2 26.05.2010
70455953 600570536 330054461 N.T.Sh. " Meti " 25.10.2007 GJAKOVË GJAKOVË 26.05.2010
80499051 600558326 S.T.R. " Paki " 17.08.2001 MITROVICË MITROVICË 26.05.2010
Total: 8563