Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80161956 600531877 330080680 N.SH. FILIGRAN 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80225768 600532312 330081191 Kooperativa Bujqësore " Prizrencoop " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80703317 600539392 330128034 N.T.T.,,Sevilay" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70103160 600561543 330052887 A.T. " Drina " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70349293 600570213 330007923 N.P.T. " Memo " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70690934 600578712 330171067 D.P.T."LONI" 27.08.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80258925 600680773 330149171 D.P.T." ATB+CO " 18.01.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70844710 600822515 330166133 D.P.H. "AMI" 04.07.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70442388 600266581 330088923 "Carrera-R" SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80231636 600543228 330127846 N.T.SH. " Pulaj " 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70486621 600570312 330025595 N.T.T. " Dua - Kom " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80234406 600537619 330128141 N.N.SH. " Vëllëzrit Badallaj " 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70100252 600567632 330058603 NPL,,Celina" 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70598396 600055786 330013730 "IS BAU GMBH" SH.P.K. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80168802 600075388 330040882 Ndërmarrja Tregtare " Freskët " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70299837 600319918 330020222 N.T.P.,,Center - X" 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70120720 600559465 330048943 N.N.T. " Bravo - L " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80171749 600622428 330125981 N.B.I. RAHOVECI 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80199163 600622551 330125741 N.P.E.T. EKOPLAST 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70166990Z 600065355 330046129 N.T.SH. " Grunaja " 16.12.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
Total: 10477