Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80619103 600534053 330067498 N.T.P." Hong-De" 15.03.2002 KAÇANIK FERIZAJ 30.08.2010
70224360 D.P.T.,,Durimi" 26.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70495953 " air kosova.biz " SH.P.K. 05.05.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70423136 N.T.P.,,Binex" 16.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80048076 N.T.P.,,Shell" 27.03.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70490072 Integrated Solutions Group SH.P.K. 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80237308 N.P.T." Saj Glass" 23.06.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
70301331 N.T.P. " Z C " 16.09.2005 PEJË PEJË 30.08.2010
70142861 N.T.P."FMN" 20.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70342743 " Kosova Spirits " Sh.p.k. 01.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70380989 N.Sh.,,Pro It" 12.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70485352 ,,PR-MB-PHARM" SH.P.K. 26.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70251913 N.T.Sh. Bastore Sportive ,,Callço" 05.04.2005 GJILANI GJILAN 30.08.2010
80059833 Ndermarrja Tregtare Prodhuese "Dibra " 30.03.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70456801 " Agro - Rijeka " SH.P.K. 26.10.2007 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70502305 MM-Trade Sh.P.K. 20.05.2008 PRIZREN PRIZREN 30.08.2010
70230946 N.P.T. " Buna " 08.02.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
80340338 D.P.Z. " Al - Deti " 01.07.2000 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70399892 QAMU " AMERI - KOS " Sh.p.k. 16.10.2006 KLINË PEJË 30.08.2010
70379993 N.T.SH. " Veprimi " 07.09.2006 KAÇANIK FERIZAJ 30.08.2010
Total: 9008