Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70438355 N.T.P. " Gembi S.D. " 27.06.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70019813 Arta -Internacional 09.05.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70549352 " BARILEVA COMPANY " Sh.p.k. 08.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70430870 N.P.T.,,Noki - Tuning" 17.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2010
70460322 600540365 330047151 N.T. " Loni - Com " 20.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482569 N.T.P. " Fationi Com " 14.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70482827 N.T.P.,,Tini" 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70583615 600336516 330033978 N.T.P. " Euro Com " 01.06.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
80493878 600556023 330174433 P.T.U.T. " SIN - PROM " 10.06.2003 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80596871 600051528 330124892 PP"Popovic" 31.07.2001 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
80664290 600450358 330047474 P.P. LJUBIC-¿PED 26.06.2002 SHTERPCË FERIZAJ 26.05.2010
80682433 600534300 330086703 P.P.P.U. " Caki - Komerc " 15.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
80682450 600565371 330126525 P.P. ,,Sara'' 23.09.2002 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70010854 600556172 Privatno Preduze?e " O¿tro Koplje " 17.04.2003 LEPOSAVIQ MITROVICË 26.05.2010
70016829 600559449 330048232 NTSHP " Zhitia Company " 30.04.2003 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
70172438 600558160 330029802 N.T.P. " Dani - Commerce " 20.07.2004 FERIZAJ FERIZAJ 26.05.2010
70183962 600525854 330031253 PTU,, Euro " 01.09.2004 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
70210459 600249652 330067802 ,, Artani " Sh.p.k. 12.11.2004 GJILANI GJILAN 26.05.2010
70302380 600436423 330123571 "IDEAL" SH.P.K 21.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.05.2010
70303717 600563391 330063438 P.P. " Ruzica i Raso" 27.09.2005 ZUBIN POTOK MITROVICË 26.05.2010
Total: 8563