Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80474776 N.P.T. " Bleta " 09.05.2001 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70549638 SBC - NET SH.P.K. 30.12.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70580373 N.SH. " BED " 14.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70493225 Pana Tech SH.P.K. 01.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70592681 N.T.Sh. " Euro - Lift " 29.06.2009 PRIZREN PRIZREN 30.08.2010
70429320 N.P.T. " Alfa " 10.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70565684 N.T.P. " AS - TRANS " 18.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70459910 N.P.T. " Prime Oil " 19.11.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70331151 ,,Suksesi" Sh.p.k. 03.02.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70444543 " Enigma " SH.P.K. Përfaqësia në Prishtinë 09.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70206904 NTP,, Titimarket" 18.11.2004 PEJË PEJË 30.08.2010
70534681 600660006 N.T.P "METI" 28.10.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70537850 600573655 330047375 N.T.Sh. " Univerzal - Com " 10.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70565625 600530176 330043290 IBH " Internacional " SH.P.K. 27.02.2009 DEÇAN PEJË 30.08.2010
80075073 600541199 330127929 N.N.T. "Bushi" 08.05.2000 KLINË PEJË 30.08.2010
80134673 600556677 330120056 N.S.I.,,Ardi Engineering CC" 08.06.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80223277 600532263 330080987 N.T.SH. " Proton " 10.07.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80224192 600610506 N.T.SH."FELIX" 24.08.2000 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
80310102 600346119 330118126 N.P.T. " Bushi" 09.10.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80466013 600602488 330126153 N.T.P. " Dedolli " 27.06.2001 PODUJEVË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 9008