Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70186737 600573390 330050203 Kombi Taxi Besim Elshani 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80020791 600025953 330032277 N.N.P. " Albi - AM " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80254512 600116471 330027088 N.T. " Armend - Trans " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80252064 600278362 330126202 N.P.T. "Mecini'' 30.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80043830 600373972 330009177 N.T.P."Fani-Bek" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70547953Z 600003777 330066094 N.P.T. " Magic " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80057679Z 600014758 330085606 N.N.T. " North " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70562723 600060446 330043282 TRAUFFER ROAD MARKINGS SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80075332 600085113 330026262 N.P.N.,,Murr-Ing" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020856 600098182 330083618 N.T.SH. " Buquku " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80102933 600121264 330116162 DPT,, Asdreni " 21.02.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80038950 600180666 330054065 N.T.P. " Të Shala Tregu Univerzal " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80493185 600200422 330109927 N.P.T. " VESA " 17.01.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80006942 600229240 330049074 N.P.N.,,Bajrushi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80044003 600231534 330083973 N.N.A. INGENIERING BL 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80123841 600372958 330128349 N.T. " Duki" 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80210019 600441167 330035015 N.T. NIKI-K 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70376793 600470322 330073164 " RON - ING " SH.P.K. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80289537Z 600119558 330038069 N.P.T. GIMI 10.10.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70455054 600242937 330059734 N.T.Sh.,,Gjoli Petrol" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 10477