Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70042256 600524682 330071647 Company " Euro Kalaja" Sh.p.k. 08.12.2000 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70056612 600524880 330070342 Company " Kamerolli " SH.A. 14.03.2000 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70094183 600511994 " Vali - R " Sh.p.k. 27.06.2003 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70108435 600556271 330026634 NPT,,Pasha" 10.03.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70166656 600525680 330076671 ,, Monting - Energjetika " Sh.p.k. 03.06.2004 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70174536 600553946 N.T.SH. "Sony Comerce" 30.07.2004 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70218149 600542204 330079724 N.T.P.,,Euro -5" 04.01.2005 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70256585 600526521 ,,Kuhnlein Bau" Sh.p.k. 13.04.2005 ISTOG PEJË 30.08.2010
70314835 600712378 N.T.P. "Dagtan " Sh.p.k. 07.11.2005 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70320492 600552980 330013920 N.P.T.,,Bek-Ton" 12.09.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70330982 600527438 330053108 SITEEP d.d. Ljubljana- Branch office Kosovo 30.01.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70334294 600562484 330196594 N.T.P. "Fadili" 17.02.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70343989 600527652 330052473 N.T.Sh. " Evita " Sh.p.k. 20.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70344909 600527678 N.T.P. " Sheng Xin Com " 28.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70345628 600527694 330078990 Ndërmarrja Tregtare "Nesal" Sh.p.k. 22.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70348828 600565496 N.P.T. " Xhemi " 10.04.2006 PEJË PEJË 30.08.2010
70372066 600527933 330039257 " Shpendi " Sh.p.k. 13.07.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70373445 600563804 330046533 N.T. "Visari Petrol" 04.08.2006 PEJË PEJË 30.08.2010
70386403 600528197 330042870 ,,Ies Kosova" Sh.p.k. 05.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70393325 600528296 330008236 C.P.V. DOOEL - Përfaqësia Kosovë 07.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
Total: 8627