Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70230453 Zyre për Shërbime ,, Euro Consulting " 07.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70229013 N.T.Sh.,,Flex Print" 02.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70423451 N.P.T. " Ledi Com " 16.04.2007 PODUJEVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70462799 N. P. H. " Ibër Lepenc " Holding SH.A. 03.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70439859 ,,INOX" SH.P.K. 02.07.2007 PODUJEVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70394120 "VA group " Sh.p.k. 14.11.2006 PODUJEVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70429100 " BAMB" Sh.p.k. 27.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70423815 " Media Polis" L.L.C. 16.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70392037 N.T.P. " Molla " 07.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70448716 " Alter Airk " Sh.p.k. 02.07.2007 PRIZREN PRIZREN 30.08.2010
70320071 N.T.P. " Medab " 29.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70330322 N.P.P. " Silva " 02.02.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70298553 N.T.P. "Shkëlqimi" 07.09.2005 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70299234 D.P.T. " London " 09.09.2005 PEJË PEJË 30.08.2010
70407687 D.P.T. " Elle " 31.01.2007 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70565374 N.SH. " HASANAJ " 17.03.2009 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70341125 N.T. " Intergranit " 14.03.2006 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70538237 N.T.SH. " FEBI - COM " 11.11.2008 SUHAREKË PRIZREN 30.08.2010
70356397 N.T.P. ,, Morina " 09.05.2006 KLINË PEJË 30.08.2010
70569833 N.T.P. " NART COM " 01.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 9008