Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70645092 600419403 330057613 P.P. " ALEKSANDAR " 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70756757 600518338 330073677 S.U.R."PAPIRO-PRINT" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70028010 600524468 330066466 UMPRO - IMPEX SH.P.K. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70166402 600525672 330076655 Berani Company Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70120424 600653473 330125121 NTSH,, Trionet " 29.03.2011 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70692376 600622874 330179764 S.Z.R. " TOPLICANKA -1 " 13.11.2012 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
1006270081 600017885 330071241 VALON AVDIU 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80667051Z 600051304 330013673 N.T.,,Marketing-Distribution" 21.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
70461678 600226626 330087199 N.T.P. " Genita " 07.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
80455771 600157508 330017774 ,,Shehu-PDT" 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80090170 600554051 330127408 D.P.H. " Nositi" 02.04.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70140137 600057021 330071085 Auto Taxi - -Mishel Shabi 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PEJË 03.10.2013
70341455 600563656 330012823 D.P.T. " Li Don " 07.10.2010 GJILANI PEJË 03.10.2013
80055579 600163969 330045147 N.P. " Fat - Comerc " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70404013 600246731 330007527 N.TSh.,,Besa" 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80260458 600331532 330081745 N.P.I.D. RADUSHA 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70111658 600544101 330034281 NT,,Meha-Benz" 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
80042736 600262505 330126385 N.P.T. " Mobelland " 30.03.2011 KLINË PEJË 03.10.2013
70552000 600389789 330001719 N.T.P. "Ilirija" 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
70258520 600526589 330022476 Dalma LLC 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
Total: 10477