Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70238177 N.T P."Ks Communication & Electronic" 25.02.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70248800 NTP,, Ylli " 29.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70389929 N.P. " Red Night " 20.10.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70499622 600571906 330079815 N.T.P. " Yllka - Com " 20.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70191546 N.T.SH. " Ariu " 24.09.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70410933 600547519 330022038 N.N. " Jehona " 13.02.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70549514 600050413 N.T.P. "Lisa" 14.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
80614314 600390827 330021965 Ndërmarrja Tregtare Shërbyese '' Medical" 04.02.2002 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70565730 600573093 330071209 N.T.Sh. " Rexha " 17.03.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70223660 600526191 330033704 ,,Euro Mobel" Sh.p.k. 14.01.2005 PRISHTINË PRISHTINË 2 12.08.2010
70552566 N.T.P."GERTI COM" 26.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70554593 N.T.SH. "JETA - COM" 10.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70582406 N.T.P. " METI " 25.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70593645 Sky Group SH.P. K. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70383002 600528121 N. " Furtuna " Sh.p.k. 14.09.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70426059 600528642 330072611 "Elektronik-K" L.L.C. 17.04.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.08.2010
70258186 Poliklinika ,,Mjekësia e Re" Sh.p.k. 15.04.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70455695 N.T.P. " Frishop " 23.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70505428 N.T.P. " Hebe Trans " 12.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70441252 N.T.SH." Symi-KS" 17.07.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
Total: 8563