Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70462469 600555281 330014118 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare"Evropack-RP" 07.12.2007 PEJË PEJË 30.08.2010
70469167 600529202 330085721 " GB GROUP" SH.P.K. 24.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70470372 600529210 330034950 '" VENO'S COLLECTION" SH.P.K. 22.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493675 600529492 330050807 N.T.P. "Amor" 29.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70493756 600529509 "Gold club and roulette"SHPK 08.05.2008 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.08.2010
70496038 600569422 N.P.T " Store " 08.05.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70514796 600529690 330074542 Caliburn Arma L.L.C. 24.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70523310 600571162 330079857 N.T.P. " Mozaiku " 09.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70535831 600665105 D.P.T. " A & M " 31.10.2008 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70537095 600529913 330025941 A.S.I. Sh.p.k. Njësia Në Kosovë 15.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70558440 600530069 330088254 N.Sh. Star.Games-SJ-Bett " 23.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70562685 600530126 330043232 AR Trade SH.P.K. 23.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70565145 600583555 N.T.SH. " DRITI COM " 17.03.2009 PEJË PEJË 30.08.2010
70565358 600530168 330043349 Alkosswiss Connection SH.A. 15.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70570645 600638813 N.P.SH." FLORA COMERC " 03.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70573644 600536546 Auto Servis " Toni " SH.P.K. 08.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80057610 600625513 330114538 N.T.N."Kuqi-Commerc" 12.05.2000 PEJË PEJË 30.08.2010
80075090 600544185 330127812 N.T.SH. "Tahiri Comerc" 09.05.2000 KLINË PEJË 30.08.2010
80100850 600045696 330111774 N.P.T." Albi Commerce " 24.04.2000 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
35505431 600522834 330070615 CO "Beak Consultants GmbH" 29.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
Total: 8627