Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70539217 N.T.P."Enver Sped" 14.11.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70539438 N.T.P. "Flori -Com" 14.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70540304 Global Safety Lines SH.P.K. 05.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70541475 UNITED INVESTMENTS L.L.C. 21.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70543680 N.P.T. " ECOMAX " 09.12.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70543699 N.T.T. " QENDRESA " 09.12.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70544148 I.R.Z.& Rami SH.P.K. 04.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70547171 NI " Dajt " 30.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70547627 " RAMI " SH.P.K.- NJËSIA NË KOSOVË 20.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70547651 I.R.Z. SH.P.K. - Njësia në Kosovë 20.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70548542 N.T.P. " Erxal Produkt " 09.01.2009 VITI GJILAN 30.08.2010
70552973 PALMA TRADE d.o.o. 15.01.2009 VITI GJILAN 30.08.2010
70553899 DONALD SH.P.K. 26.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70554763 N.T.SH. " IKRAM " 10.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70555077 N.T. " Xeni " 11.02.2009 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70555581 N.N.T. "Sefra" 12.02.2009 PEJË PEJË 30.08.2010
70558246 "LEX SE & DI " SH.P.K. 06.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70559145 N.P. " GUNEY KT " 25.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70561832 N.T.P. " Çela " 04.03.2009 VITI GJILAN 30.08.2010
70563444 N.P.T. " GURI " 11.03.2009 KLINË PEJË 30.08.2010
Total: 8694