Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70149521 600525482 330037897 Q.R.I. " Zogiani " Sh.p.k 09.03.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70182951 600525804 330031162 Poliklinika ,,Lui Paster" Sh.p.k. 27.07.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70284326 600558889 N.T. " Premtimi " 08.07.2005 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70519240 N.T.P. " COOL " 20.08.2008 VITI GJILAN 30.08.2010
70520370 N.T.P. " Beni " 26.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70522837 N.P.T. " Exprade " 05.09.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70522853 N.P.T. " Ardijan - Z " 05.09.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70523035 D.P.SH. " Vizion Dental " 05.09.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70523280 N.T.P. " Biznis Gnjilane " 09.08.2008 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70523515 N.T.P. '' NANI '' 09.09.2008 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70525658 N.T.P. " ARSO - COM " 18.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70528908 N.T.SH. Japan Motors 06.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70531003 G7 Kosovo L.L.C. 06.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70532247 N.T.P. " Eko - Trans " 17.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70535955 " EURODENTA " SH.P.K. 28.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70536439 N.T.P. " ALBINOTI - XH M " 04.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70536900 N.T.SH. " EURO - COMMERCE " 05.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70537443 N.P.Sh. "U.T.S.CH-L.L.B." 07.11.2008 PEJË PEJË 30.08.2010
70537680 N.T.Sh. " Alba-Com " 07.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70539071 N.T.P. " GEBA - TR " 13.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
Total: 8694