Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70839040 600790241 330170390 N.T.P." NDÊRTIMI - C " 21.08.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70274811 600526787 330012279 ,,Isa Trade" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80887809 600540357 330119653 N.Sh.T.,, Efikasiteti" 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70589109 600035639 330042002 N.SH. " Be & Ra " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600048 600044408 330006587 N.T.SH." XONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1011270693 600061444 330000654 RAIF VITIJA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80263856 600109690 330001933 N.P.T,, Kaltrina " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70185673 600118203 330031328 "Tafa Mont" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619628 600151716 330033879 " I.H.M." SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80623801 600156964 330076689 D.P.Z. Vulëpunues Toni 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70219805 600526167 330028341 "Zambaku" Sh.p.k. 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70441028 600396552 330022749 N.T.P. "Mix" 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70591073 600478847 330070681 "Mak Costruzioni Srl " - Dega Në Kosovë 23.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70523205 600046545 330069139 N.T.P. " Rrethoja Plast " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70402431Z 600700414 330173807 N.T.N."EDIL GASHI" 24.09.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70136449 600324058 330029935 N.N.P. " Burimi " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70219657 600023577 330025701 N.T.P. " Mega " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70497115 600024484 330088684 "Bondcom Energy Point" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70385024 600056263 330032566 N.T.P. " Pegas " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80656882 600056718 330079500 NPT,,Sedoors" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 10443