Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70107720 600562236 330079047 N.T.P. " Zeka Commerce " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70770601 600700894 330140715 N.T.SH. " LI - ZA " 24.08.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70780801 600710083 330142886 N.T.P."DRRANI" 11.04.2012 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70013925 600524377 330077033 N.T.P. ,,Lirika" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70422967 600019881 330097312 N.P.T. " Isi Plast " 27.11.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1011940940 600175394 330049777 MUHAMET ZENUNI 13.11.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70418843 600149951 330171059 N.T.P. " VD -COM " Sh.p.k. 27.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70502348 600136924 330030271 N.N. " Çlirimtarët " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70389311 600373386 330046575 " Kon Let " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70005658 600524351 330076944 Cons O.K. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70447428 600573481 330047383 N.T.P. " Elejsa Com " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80253176 600212667 330046476 N.SH.T. " Belinci 2000 " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70072736 600563408 330024696 D.P.T. " Te Nexhi " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70345575 600305107 330067993 N.P.T. " V.R.J. Gjini " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70618494 600237277 330038994 N.T.SH. " EURO - UNITED " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70208687 600294178 330031782 N.T.P.,,Ardenisi Com " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80082517 600735180 330174417 D.P.Z. " Art Vanila" 26.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80036523 600539847 330128018 N.T.P. " Ekonomik As " 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70608227 600016332 330071192 "BOSTON BAY" SH.P.K 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80128576 600221709 330117318 N.P.P.,,Adriatik - Commerce" 23.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 10237