Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70522195 N.SH. " Rubikoni " 03.09.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70453487 N.P.Sh. " Eliza " 05.10.2007 KLINË PEJË 30.08.2010
70433152 N.T.P. " London Fashion " 29.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70303061 D.P.T. " PHONE GSM HOUSE" 23.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70394795 N.T.P.,,Luli Shop" 22.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70325619 NTP ,, Gemedica " 29.12.2005 FERIZAJ FERIZAJ 30.08.2010
70347597 N.T. "KONYA" 06.04.2006 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70565617 N.T.P. " Shabani Com " 17.03.2009 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70445277 N.T. " Toni & Mo " SH.P.K. 08.08.2007 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70483455 " RER" SH.P.K. 17.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70397919 N.P.T. "Albamedika" 12.12.2006 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70178857 N.P.T.,,Metro - Shoes" 17.08.2004 PEJË PEJË 30.08.2010
70532417 " ENERGO -IN" SH.P.K. 02.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
80451229 N.P.T. " Euro - Transport " 17.05.2001 VITI GJILAN 30.08.2010
70462162 N.T.SH. " Platinum " 06.12.2007 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
70348980 D.P.T.,,Xaxi" 11.04.2006 PODUJEVË PRISHTINË 2 30.08.2010
70545721 N & B SHPK 13.11.2008 PRIZREN PRIZREN 30.08.2010
70019392 Devot Tech-Group" 07.05.2003 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70255244 N.T.P.,,Doni F & G" 12.04.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70482353 N.T. " Lumi - Trade " 14.03.2008 GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2010
Total: 9008