Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70526867 810978215 330141531 Lirim Ukimeraj B.I. 20.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80242000 600011738 N.N.P. " AB-Bajrami " 29.09.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80446969 600271324 D.P.T,, Tosi " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
600586195 600586195 MEHMET MJEKU 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70100267 600236287 AMBULANCA PËR TERAPI FIZIKALE "THERAPY" 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71056945 601110810 N.T.P. " BABY CENTER PRISHTINË " 06.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
89201527 601237268 "FINA AND CACTTUSS SH.A" 17.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70214291 600456934 N.P.Sh.,,Power" 01.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70801965 600756748 " HTL KOSOVO " SH.P.K. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71134857 601217145 " DINA ENERGY " SH.P.K. 23.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71204960 601527859 MURAT KARADUMAN B.I. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70913852 600907052 N.SH. " PowerCall " 04.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52002273 600583258 PER-K 22.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52002354 600663365 FONDACIONI KËLMEND RIZVANOLLI 19.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70862913 600827119 N.T.SH. " EMC " 11.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70509636 600444963 N.T.SH. " e - Connect " 16.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80637799 600201941 Ndërmarrja Private Ndërtimore " S.B.Bajrami " 12.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
71138232 601222293 N.T. " As Trade " 04.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71087077 601152680 D.SH. Stoli Unike " Arijeta " 01.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
89700477 600669298 SPARK / EURED 07.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10443