Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80028083 600090980 Ndërmarrje Tregtare Private "Gold Benz" 01.07.2001 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
810126947 810126947 " NITI CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
80623755 600092126 N.G.B. " Raster " 11.10.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70730812 600646296 330193011 N.N. " VLLEZRIT BYTYQI " 21.03.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
70634287 600459574 N.N.P."RONI" 26.03.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
71063046 601120075 N.T.P. " OZKONTEKS " 27.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70248538 600184402 D.P.T. " Xiaoying " 18.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811290923 811290923 FAM PROFIL SH.P.K. 04.04.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
71356507 601739636 " Magic Cosmetics " D.O.O. 03.02.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70708450 600603824 N.SH.T."LIEMM-NEW GENERATION" 26.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
810103218 810103218 " Family Time " SH.P.K. 13.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811152701 811152701 Besim H. Kryeziu B.I. 04.05.2013 MALISHEVË PRIZREN 2 16.10.2019
70227560 810270265 TEUTA - AA SH.P.K. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 15.10.2019
80334494 810349531 ABDURRAHIM BEGU B.I. 23.09.2013 MITROVICË MITROVICË 12.10.2019
811154632 811154632 Mentor H. Hoxha B.I. 11.04.2017 PRIZREN PRIZREN 2 12.10.2019
71195473 811224443 " Alpina Construction " SH.P.K. 08.09.2015 ISTOG PEJË 10.10.2019
70050155 600016837 NTP,,MTF " 31.12.2005 ISTOG PEJË 10.10.2019
80152833 810261157 330131946 Sylejman Mehuka B.I. 18.07.2002 GJILAN GJILAN 10.10.2019
80114028 810310350 Isni Morina B.I. 16.06.2009 KLINË PEJË 10.10.2019
810747347 810747347 SALEX SH.P.K. 16.06.2014 PEJË PEJË 10.10.2019
Total: 8694