Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70174024 600115689 N.SH. " M M . Projekt " 14.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.01.2020
71347621 601725883 " BERATI " SH.P.K. 06.01.2017 RAHOVEC PRIZREN 2 11.01.2020
80105649 600206868 330164070 N.P.Z. " FITIMI " 28.05.2012 SHTIME FERIZAJ 11.01.2020
70608049 600013817 D.P.T."IKRE-FARM" 01.03.2011 PEJË PEJË 09.01.2020
70825937 600774344 N.T.P. "EN-KO" 30.03.2012 PRIZREN PRIZREN 2 09.01.2020
71235483 601569116 TEUTA GASHI B.I. 20.01.2016 PEJË PEJË 09.01.2020
80043988 600096839 N. Projektuese Ndërtimore T. " Le Pont" 13.08.2001 PEJË PEJË 09.01.2020
810189557 810189557 " EURO NDERTIM AL " SH.P.K. 18.01.2019 ISTOG PEJË 09.01.2020
71089487 601155717 " THERANOS - YONCA " SH.P.K. 09.09.2014 PEJË PEJË 09.01.2020
70853280 811228007 Egzon Haxhijaj B.I. 05.05.2015 ISTOG PEJË 09.01.2020
70785323 600719796 N.T. FURRA "BESI" 18.12.2014 PRIZREN PRIZREN 2 09.01.2020
810120759 810120759 " UNITY - PEJA " SH.P.K. 09.10.2018 PEJË PEJË 09.01.2020
80129173 600458568 N.T.P.,,Murati Trade" 10.02.2003 GJILAN GJILAN 04.01.2020
811309881 811309881 NA Distribution Group SH.P.K. 25.05.2019 MITROVICË MITROVICË 31.12.2019
71237125 810550534 " BNo1 Recycling " SH.P.K. 25.01.2016 MITROVICË MITROVICË 31.12.2019
811305722 811305722 SKENDER M.PECI B.I. 23.07.2019 MITROVICË MITROVICË 31.12.2019
811164087 811164087 "GILE KOMERC" D.O.O. 02.07.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 31.12.2019
70631482 600376497 N.T.SH. "TRANSITPETROL- MINIMARKET" 19.01.2010 GJILAN GJILAN 31.12.2019
70999994 601029459 '' Ja Wii Bags '' SH.P.K 29.10.2013 VUSHTRRI MITROVICË 31.12.2019
70743213 811296369 Mustafë Hasani B.I. 06.01.2012 KLLOKOT GJILAN 31.12.2019
Total: 9205