Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70903342 600891792 D.P.T. Barnatore " GURI-1 " 12.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
810107244 810107244 " NKAND " Sh.P.K. 26.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
71092372 601159339 " HYSI. FE " SH.P.K. 17.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70710854 600614459 N.P.T."KRYOLAN-MAKE UP PROFFESSIONAL" 29.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70461018 600162523 " SERVUS " SH.P.K. 29.01.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70073565 600324959 N.N.P. "Po" 10.03.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 25.09.2020
70430172 600239025 N.N.P. "AKHM.PROJECTS" 04.02.2011 VITI GJILAN 24.09.2020
811093244 811093244 " VALDRINI - P " SH.P.K. 07.07.2016 VITI GJILAN 24.09.2020
811224815 811224815 AGRO ARGJENDI SH.P.K. 09.03.2019 ISTOG PEJË 23.09.2020
71321002 810750887 " EMRA architects " SH.P.K. 25.07.2018 PEJË PEJË 23.09.2020
811271600 811271600 PRISHTINA REISEN SH.P.K. 28.03.2019 PEJË PEJË 23.09.2020
810216483 810216483 Kaltrim Ukëhaxhaj B.I. 01.09.2004 DEÇAN PEJË 23.09.2020
71161617 601257472 " ROYAL - V " SH.P.K. 19.01.2017 PEJË PEJË 23.09.2020
71057194 811229980 Liridon Mula 05.10.2018 ISTOG PEJË 23.09.2020
810098162 810098162 " HYSI COLOR " SH.P.K. 06.08.2018 ISTOG PEJË 23.09.2020
810156473 810156473 " Codebaze " L.L.C. 19.09.2018 GJILAN GJILAN 22.09.2020
80080433 810259368 Metush Bajrami B.I. 15.10.2010 GJILAN GJILAN 22.09.2020
810160565 810160565 " Call Care Agency " SH.P.K. 01.10.2018 GJILAN GJILAN 22.09.2020
810145393 810145393 " MIELE"S GALLERY " SH.P.K. 02.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 19.09.2020
810085599 810085599 " HIIT CROSSFIT" L.L.C. 31.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 19.09.2020
Total: 10632