Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810047284 810047284 " ETAN'S INTERNACIONAL " SH.P.K. 15.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810048711 810048711 " KALOSHI EAE " SH.P.K 15.08.2017 HANI I ELEZIT FERIZAJ 28.11.2019
810050120 810050120 " DKBS - MEDIKO " L.L.C. 18.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71172988 601273684 " EGZONI 2 " SH.P.K. 17.06.2015 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71126978 601206312 N.T.P."TABACO" 27.01.2015 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810023929 810023929 " D & S PREMIUM " SH.P.K. 08.05.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71291944 601648283 " CETI " SH.P.K. 24.06.2016 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71254380 601597480 MILJAT ELEZI B.I. 04.04.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70148009 600280672 " S & R - Produkt " Sh.p.k. 01.03.2005 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71107329 601179220 N.T. " DRAMJAKU TRADE " 07.11.2014 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
80454554 600163000 N.T.P." Ermira - Com " 01.12.2009 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70291032 600546868 N.T.P. " YLLJONI " 07.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71098990 601168554 "Dir.Tel.mark.Service&CallCenter"SH.P.K. 10.10.2014 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70955482 600967288 " AL GROUP " SH.P.K. 07.05.2013 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810076746 810076746 " MAXILINE " SH.P.K. 08.12.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810024381 810024381 "VATA" SH.P.K. 10.05.2017 KAÇANIK FERIZAJ 28.11.2019
71335194 601707378 Hyzer Kurti B.I. 16.11.2016 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71325245 601692876 " Recycle-Auto Company " SH.P.K. 13.10.2016 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810046591 810046591 " KETEKS " SH.P.K. 08.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71003221 601034151 N.T.P. ,, WTK Water Treatment Kosovo " 12.11.2013 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
Total: 9008