Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80069693 600694401 N.T.P."Liberta" 08.07.2016 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70313532 600053516 N.SH.BYRO PROJEKTIMI "INFINIT" 08.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70366394 600254560 Compania " Irfa-Com " Sh.p.k. 19.06.2009 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71246469 601585451 "KOSAL - ENERGY " SH.P.K. 22.02.2016 SHTIME FERIZAJ 28.11.2019
71135659 601218333 N.T.P. " GZIMI - 1 " 19.03.2015 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71147738 601238167 " AA COM " SH.P.K. 30.03.2015 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810009937 810009937 " Euro Conen Construction " SH.P.K. 24.03.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
80562101 600323480 N.T.P. "Nora" 06.07.2015 SHTIME FERIZAJ 28.11.2019
70516284 600296140 N.T.P. " AS TEK " 18.08.2008 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810062307 810062307 " RR Communication " L.L.C. 09.10.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71005666 601037650 " MV jona " SH.P.K. 20.11.2013 SHTIME FERIZAJ 28.11.2019
810067745 810067745 " SEL BEKTAS " L.L.C. 31.10.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70978865 601003156 "MELESI GROUP"SH.P.K 12.08.2013 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70665263 600478920 N.T.P. " BLENDI TRADING " 17.05.2010 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71093328 601160576 N.T.P."NOA" 22.09.2014 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71266052 601210579 BUJAR KELMENDI B.I. 06.09.2016 SHTIME FERIZAJ 28.11.2019
80005130 600103874 N.P.T. "Behari Comerc" 25.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70934876 600936746 N.T.SH."HUNELI-2" 13.03.2013 HANI I ELEZIT FERIZAJ 28.11.2019
70870703 600841870 " Risi Company " Sh.p.k. 08.08.2012 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
71323293 601690440 " Tobacco International " SH.P.K. 06.10.2016 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
Total: 9008