Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70721481 600700860 330208646 N.H." HOTEL CITY CENTRAL " 28.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70433569 600288775 N.SH.Financial Law Smart Agency 07.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80076746 600212774 330114075 Ndërmarrja Tregtare Private " Rafuna " 26.02.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70639688 600429551 330060145 CONNEXT SH.P.K - DEGA KOSOVË 26.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71042154 601089396 " DEKOMED CALL CENTER " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70266620 600238853 N.T.SH. " Arena Trade " 17.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810534992 810534992 Ilir Im. Gashi B.I. 27.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810146375 810146375 " EMBOO MARKETING " SH.P.K. 06.08.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70475958 600240246 330032780 N.Sh.T. " Euro - Services" 05.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70905027 600894704 330182155 " CIMI AUTOMEKANIK " SH.P.K. 12.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70494868 600074158 330026882 N.N. " Infra - Plus " 30.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70278051 600014427 330092875 N.SH. " Lorik Shped " 23.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70880334 600857546 330173188 " ALFA Tech " SH.P.K. 18.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70847566 600802872 330220921 N.T.P. " MARS " 10.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70840197 600792239 330159922 " MARATON " SH.P.K. 29.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80062036 600390009 330014382 Ndërmarrja Tregtare Private "Veni -Com " 21.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70401731 600329115 N.T.Sh.,,Profit" 29.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52000823 600162458 330090449 CRP - K 27.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70790432 600724117 P.T.P. " POLET " 25.10.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 04.03.2020
70800357 600733522 330164129 N.T.SH. " LIFTKOM - KOSOVË " 13.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10443