Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70278051 600014427 330092875 N.SH. " Lorik Shped " 23.06.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70880334 600857546 330173188 " ALFA Tech " SH.P.K. 18.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70847566 600802872 330220921 N.T.P. " MARS " 10.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70840197 600792239 330159922 " MARATON " SH.P.K. 29.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80062036 600390009 330014382 Ndërmarrja Tregtare Private "Veni -Com " 21.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70401731 600329115 N.T.Sh.,,Profit" 29.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52000823 600162458 330090449 CRP - K 27.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70790432 600724117 P.T.P. " POLET " 25.10.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 04.03.2020
70800357 600733522 330164129 N.T.SH. " LIFTKOM - KOSOVË " 13.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70526867 810978215 330141531 Lirim Ukimeraj B.I. 20.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80242000 600011738 N.N.P. " AB-Bajrami " 29.09.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80446969 600271324 D.P.T,, Tosi " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
600586195 600586195 MEHMET MJEKU 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70100267 600236287 AMBULANCA PËR TERAPI FIZIKALE "THERAPY" 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71056945 601110810 N.T.P. " BABY CENTER PRISHTINË " 06.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
89201527 601237268 "FINA AND CACTTUSS SH.A" 17.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70214291 600456934 N.P.Sh.,,Power" 01.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70801965 600756748 " HTL KOSOVO " SH.P.K. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71134857 601217145 " DINA ENERGY " SH.P.K. 23.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71204960 601527859 MURAT KARADUMAN B.I. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10439