Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70812096 600758687 " DILA " SH.P.K. 06.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1232645837 601691711 QIRADHËNËS FESTIM TOVËRLANI 20.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
51120060 600264361 K.A.A.D. 07.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70258846 600042460 N.T.T.,,Fershped - VM" 31.10.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70802759 600756706 " GLOBAL HOLDING SERVICE " J.S.C. 12.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70592053 600535895 " BRB Consulting " Sh.p.k. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810038499 810038499 " FAG " SH.P.K 10.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70422713 600275251 " Perkins " Sh.p.k. 08.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70281346 600213946 N.T.SH. "Global-Pharm " 02.08.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810022393 810022393 " BT " SH.P.K. 11.09.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810080531 810080531 " FASHION STYLE " SH.P.K. 26.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810030586 810030586 " TNT KOS " SH.P.K. 01.06.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810040337 810040337 " VEBA " SH.P.K. 17.07.2017 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
810000159 810000159 " ALB PHARM " L.L.C 01.03.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71166023 601263669 " TAPETA " SH.P.K. 16.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70500272 600503529 N.H. " Route 66 Restaurants " 08.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70038386 600175849 N.T.P.P. "Bestin Co " Sh.p.k. 20.10.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1231976210 601675450 ARBEN GASHI 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71229742 601560974 Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. 28.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70715155 600750469 N.SH. " EL-RI GRAPHIC " 12.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443