Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70170139 601745287 NDERMARRJA PËR MENAXHMENT DHE CONSULTING "AGIMI COMPANY & PJT GROUP" SH.P.K. 18.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71272257 601621833 " INTER - PHARM " SH.P.K 26.04.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71333930 601705497 " SALI " SH.P.K 11.11.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71279936 601632070 " P-CUBE ENGINEERING " L.L.C. 19.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70916231 600910279 " G-CONSTRUCTION " SH.P.K. 22.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027507 600164660 N.P.P. "QERIMI - II " 07.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325512 601693303 " AGRO-HIT " D.O.O. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70881241 600858891 " ASISTENCA " SH.P.K. 21.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70113278 600211479 330028630 " Italmoda " Sh.p.k. 23.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70635569 600415633 330059263 " CAPITAL PARTNERS " SH.P.K. 02.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71076083 601137898 " CiCiBeBe Ithalat Ihracat " SH.P.K. 16.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70998327 601027164 330211251 " BULEVARDI - B " SH.P.K. 22.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027511 600075031 330085903 N.N.P. "QËNDRIMI" SH.P.K. 21.08.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70848449 600803771 330166480 P.P. " PRODUCT-ING " 26.06.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71075001 601136428 N.T.P. " BLETAA " 10.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70180815 600135596 N.T.P.,,Leka - Med" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80071043 600372130 D.P.H.,,Mexicana" 09.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80605714 600222278 330031138 N.P.SH. " Ylli " 30.11.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70615614 600671962 330133926 " KARAXHA INVEST " SH.P.K. 12.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1030398412 601828687 RASIM GASHI 31.12.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443