Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70561956 600165006 N.P.N. " ALDI " SH.P.K. 14.09.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71132846 601214589 D.P.H. " IBRI - M " 03.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71039366 601085112 " KOSOVSKI DUNEK " D.O.O. 12.03.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70895099 600879970 " AlbaMilk " SH.P.K. 05.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70479729 600015483 " R.B. PRISHTINA " SH.P.K. 27.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70515393 600215348 N.T.P. " Beha Com" 27.12.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70692031 600413562 N.SH."POSITIVE GOLD" 30.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70852845 600810388 " PRO - MONT " SH.P.K. 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70508451 600229638 Barnatore Besniku-Farm 12.01.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80577303 600164850 D.P.Z. " DJELLZA 2 " 04.12.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71340996 601716634 " NAIS PREVOZ " D.O.O. 08.12.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71028089 600624797 N.SH. " KIDA " 03.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325962 601695044 "ULPIANA-COMPANY" SH.P.K. 13.10.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71324273 601691539 " EAGLE " SH.P.K. 11.10.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71325504 601693246 " X INVEST " SH.P.K. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70853027 600810304 "INTERNATIONAL UNIVERSITY KOSOVA"SH.P.K 01.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70665557 600502282 N.P.H. " ATIKA " 13.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70494949 600217998 "Kosova Construction " SH.P.K. 28.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70598965 600000583 "RIVERA & TONI COM " SH.P.K. 12.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70907615 600898699 " KOS - MEDICAL " SH.P.K. 24.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443