Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810137697 810137697 " De Bau Profi Center " SH.P.K. 03.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.02.2019
810104290 810104290 " ALAMIN " SH.P.K. 15.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.02.2019
810122391 810122391 "SEDA INSAAT" SH.P.K 11.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.02.2019
71095711 601163661 TREGËTI LËVIZËSE ÇLIRIM KRIVAQA 26.08.2016 GJILAN GJILAN 22.02.2019
70802058 600768628 N.P.N."IDESA" 15.03.2012 MALISHEVË PRIZREN 2 21.02.2019
71054438 601107627 ''MP PHARM'' D.O.O 28.04.2014 ZVEÇAN MITROVICË 20.02.2019
810158346 810158346 VLADAN SEKULIC I.B. 24.09.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.02.2019
810167272 810167272 "NETVISION" D.O.O. 23.10.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.02.2019
71076504 601141063 "COMPANY RIVIERA 2008" SH.P.K.DEGA NË KOSOVË 24.07.2014 GJILAN GJILAN 14.02.2019
810040981 810040981 " SWISS MASSAGE " SH.P.K. 18.07.2017 GJILAN GJILAN 13.02.2019
71216683 601543368 "A/X GROUP" SH.P.K. 11.11.2015 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70424974 600283006 N.P.T.,,Bajraktari Com" 31.05.2012 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810020983 810020983 " A & F OIL" SH.P.K. 28.04.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810107872 810107872 " AUTO CENTAR DM " D.O.O. 28.03.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810153685 810153685 "S-M-S Group" D.O.O. 10.09.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 12.02.2019
810158396 810158396 KATARINA SIKIMIC I.B. 24.09.2018 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
80018347 600035374 N.T.P.,,Adriatiku" 01.07.2001 SKENDERAJ MITROVICË 12.02.2019
810049339 810049339 "MAD-D" D.O.O. 17.08.2017 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
810154047 810154047 "GREENCO" L.L.C. 11.09.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810028911 810028911 "HOUSE" SH.P.K. 25.05.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
Total: 8593