Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71146650 601236442 N.SH.T. " ARENA FRESH 99 " 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71173550 601274476 N.T.SH. '' ARDA - 1 '' 18.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71112527 600127642 N.T.P. ,, UNI " 01.12.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71249212 601589875 " CONTINENT KOS " SH.P.K. 26.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80391056 600658598 "KOS-ING " SH.P.K. 19.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70898039 600884078 N.T.SH. " SHEMI - P " 14.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70962500 600978889 " SHTATOR 90 " SH.P.K. - DEGA KOSOVË 27.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71008576 601041891 " Jovani By Geta " SH.P.K. 05.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71022250 601060544 " EUROPA & KOS " SH.P.K. 28.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71284646 601638391 " MATKOS GROUP HC SHTERPCE " L.L.C. 02.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
601057913 601057913 ENVER MALOKU 26.03.2012 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
71247139 601586326 SiniĊĦa Mitic I.B. 23.02.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70649411 600462197 "FLAKA" SH.P.K. 27.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70903733 600893962 " Auto Olsa " SH.P.K 12.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70753553 600679974 "MEDIKANOVA - KS " SH.P.K. 03.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71229742 601560974 Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. 28.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70715155 600750469 N.SH. " EL-RI GRAPHIC " 12.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70793075 600725222 " EURO KOS GROUP " SH.P.K. 05.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70132242 600149034 "Butrinti" Sh.p.k. 01.12.2001 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052591 601105150 FERMA E LOPËVE " DENISI " 27.06.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439