Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71286088 601640312 " MOKA-ENVIROTEC " SH.P.K. 07.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810134768 810134768 " BRIGNOLI - PRINCESS " SH.A. 13.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70288905 600102868 N.T.SH. "Kani-Med" 28.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70885905 600865854 " PENELOPE " SH.P.K. 05.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71038610 601084023 " LEADER " SH.P.K. 11.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70345757 600388062 " Pjata " LLC 13.11.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810128753 810128753 " NKL LIMITED " BRANCH IN KOSOVO 30.05.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71034666 601078612 N.T.P. " SALES " 13.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70935562 600937520 " GURTHYESI REXHA " SH.P.K. 14.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810161935 810161935 " R - E " SH.P.K. 03.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810075102 810075102 "Inter Promet" D.O.O. 01.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810083204 810083204 " GRANITI V " SH.P.K 10.01.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70666588 600492342 CGP D.D.-DEGA NE KOSOVE 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810026303 810026303 " Public Caffe " SH.P.K. 26.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70599325 600001721 N.T.P." EURO MARKET " 03.09.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810022377 810022377 " UNI SELLER " SH.P.K 03.05.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70686678 601100936 D.P.Z. " HAIR MOVES " 05.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71275167 601684906 " TINA INTERNATIONAL KOSOVO" D.0.0. 20.04.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
89201616 601279351 HATCON INSAAT TAAHUT LTD 02.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810039356 810039356 " COMFORT CONSTRUCTION " SH.P.K 12.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443