Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71062759 601119680 " MAXTEL " SH.P.K. 26.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70753790 600681713 " SAAB " SH.P.K. 21.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70811111 600753596 330150813 N.P. " PRO TEX " 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70976374 601012769 330209040 " ECO ENERGY " J.S.C. 17.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71022323 601060627 330219271 AUTOSALLON " RRONI " SH.P.K. 28.01.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614901 600221238 330033754 N.T.P."NEW ENERGY" 07.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70431092 600377726 " Vino Veritas " Sh.p.k. 28.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70636123 600419966 N.T.SH. " URBAN 3A " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70436109 600311427 N.P.T.Teknika "Nina" 15.06.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70504928 600040266 330007965 York SH.P.K. 05.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70485333 600083399 N.T.Sh.,,Baron" 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80060068 600730594 330149957 N.T.SH." ALA- CO " 04.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70866749 600834685 N.T.P. " EDEO " 25.07.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810143420 810143420 " SUNPOWER KOSOVA " SH.P.K. 25.07.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70548496 600255071 " KFKFARM " Sh.p.k. 06.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80397488 600139209 N.P.T. " Daku Petrol " 27.09.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80179383 600490164 N.T.P. " Procomerc " 01.04.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70646315 600436407 D.P.T." D PHARMA " 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80588682 600170162 N.P.T. "Euro Petrol " 16.05.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70202359 600622296 N.P.T. "Depo Media " 17.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443