Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71200426 601501879 " NEND " SH.P.K. 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71151506 601243695 " Illyricum Group " SH.P.K. 10.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70812762 600767802 " DIELLONA " SH.P.K. 24.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70302160 600183694 330215831 STR,, VOCAR " 24.08.2013 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70804808 600006846 D.P.H. " CHE BAR " 17.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71058824 601113228 " METRO CALL " SH.P.K. 14.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71199657 601492771 " HYPERCOMMUNICATION " SH.P.K. 21.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71134202 601216311 N.SH. " E AND D ENGINEERING " 23.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70837803 601140560 "TONI CONSTRUCTION" SH.P.K. 17.11.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70038568 600393988 " Projectico " Sh.a. 13.08.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71037444 601082259 " Klement Advisors " L.L.C. 07.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71063097 601120158 " Medart " SH.P.K. 01.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80301367 600342844 330118093 N.T.Sh. ,,Elektroing" 28.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70551632 600300800 330019689 "SPANOS KOSOVA" SH.P.K. 09.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71117782 601193684 " Maxi Fruits " SH.P.K. 19.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70890798 600873154 330177221 " TURKOS METAL " SH.P.K. 19.10.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70888327 600869781 " Voiceless e " SH.P.K. 12.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70430957 600351704 330075128 " K & G - Partners " Sh.p.k. 23.05.2007 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70474526 600167648 " N.T." DUO TRADE " 14.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71004058 601035373 " VATA " SH.P.K. 14.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443