Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70762641 600689246 " LARIS GROUP " SH.P.K. 05.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70322643 600129002 De Bona Auto Sh.p.k. 13.12.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70954702 600966222 " GAF TRANS " SH.P.K. 02.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70582198 811309120 Enver Avdiu B.I. 22.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71226484 601556436 " OK- ING " SH.P.K. 14.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71019489 601056791 " El All " SH.P.K. 21.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70298606 600132352 " Xhelili Com " Sh.p.k. 12.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810134601 810134601 " AAR " SH.P.K 21.06.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70826569 600774047 " CAFFE SHOP " LARISTA " SH.P.K. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70653249 600467345 WELTMENDER TRUST HOLD.AG-BRANCH OFF.IN KOSOVO 20.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70857723 600818704 330164765 " TREND ZONE " SH.P.K. 20.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70860414 600822896 " DIJAMANT - REZ " L.L.C. 28.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70794608 600726379 330146979 " DYSON " SH.P.K. 24.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70832240 600858966 N.T.P. " ZOOM " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71112330 601186118 " ROVERS " L.L.C. 27.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70606291 600595930 N.N.T."GZIMI-ING" 23.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70873265 600846250 " Aranea Networks " L.L.C. 04.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71106977 601178850 " EURO BAU " SH.P.K. 07.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80115628 600244959 330117516 N.T.SH.,,JEHONA COMERC" 20.07.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70564475 600360581 N.P.Sh. " Anti Insekt " 10.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443