Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810127557 810127557 " Gjovi 06 " SH.P.K. 25.05.2018 GJILAN GJILAN 21.03.2019
810126773 810126773 " AntiFire " SH.P.K. 24.05.2018 GJILAN GJILAN 21.03.2019
70938650 600942793 Ordinanca Dermatologjike " DERMA " 16.03.2017 SKENDERAJ MITROVICË 21.03.2019
71281612 601634464 " DONKOS " SH.P.K. 24.05.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2019
810155459 810155459 " FLORIDA " SH.P.K.- DEGA KOSOVË 06.09.2018 GJAKOVË GJAKOVË 20.03.2019
80053991 600045779 N. T. P. " Asim - Commerce " 30.07.2003 RAHOVEC PRIZREN 2 19.03.2019
70546515 600289369 NSh "Makolli" 15.02.2010 RAHOVEC PRIZREN 2 19.03.2019
70632373 600391510 N.N."QENDRIMI" 05.03.2013 MALISHEVË PRIZREN 2 19.03.2019
70435925 811276022 N.T.Sh. "Malesia IM " 04.07.2001 GJILAN GJILAN 12.03.2019
71240541 601576319 " APPLE - FAME " SH.P.K. 03.02.2016 GJILAN GJILAN 12.03.2019
71328597 601697834 "VIN" D.O.O. 24.10.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 07.03.2019
70469042 600238027 NAIME SHABANI 01.12.2015 SKENDERAJ MITROVICË 07.03.2019
810144387 810144387 "BOMEXIM" D.O.O. 30.07.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 07.03.2019
71181316 601286372 P.P. ''CRNI KOMERC'' 20.07.2015 ZUBIN POTOK MITROVICË 07.03.2019
71250377 601591391 'COMEX' L.L.C. 20.07.2016 MITROVICË VERIORE MITROVICË 07.03.2019
810137837 810137837 "VORTEX" D.O.O. 03.07.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 07.03.2019
71128725 601208813 P.P. ''SOKO'' 03.02.2015 ZUBIN POTOK MITROVICË 07.03.2019
70968118 600985678 N.SH. " EXACT SOLUTIONS " 06.02.2014 PRIZREN PRIZREN 2 05.03.2019
70477381 600084404 D.P.T. " Capelli & Durguti " 23.08.2010 PRIZREN PRIZREN 2 05.03.2019
70100377 600019659 N.N.P. "Coneng" 30.09.2004 PRIZREN PRIZREN 2 05.03.2019
Total: 8593