Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71225011 601554109 " Forward " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71224155 601553052 " GREENART " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80447744 600252655 P.G.P"PRODUKT - INGENERING" 23.12.2004 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70994577 601021538 " IMPERIAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70986493 601010416 " SINMEX GROUP " SH.P.K. 03.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1000950226 600462577 QIRADHËNËS VELI DEVA 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71246132 601584809 " My food group " SH.P.K. 19.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71300706 601659834 " A-DURIQI " SH.P.K 26.07.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70785897 600824975 N.T.SH. " STS " 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70370408 600282272 N.N. " Tau - Gen - Ingjiniering " 09.07.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71357333 601741508 " BEOTON " D.O.O. 08.02.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70388592 600065280 N.T.P. " Koton " 29.11.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052672 601012074 D.P.H. " N' KOJSHI " 11.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614170 600066915 N.T.P."DOLCETTO VJOSA" 27.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70445793 600250005 N.T.P. Kulinare KS " 05.09.2007 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71084450 601149041 " SAGIMI DEWATERING " SH.P.K. 21.08.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80149476 600372528 Ndërmarrja Private ,, Previsa" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70731053 600645214 " MMS " SH.P.K. 08.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70967189 600984422 Q.R.T. " KATANA " Sh.P.K. 13.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1231976210 601675450 ARBEN GASHI 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439