Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810152108 810152108 " Cadi Transport " SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 28.03.2019
71309517 601671581 BEHAR HALILI B.I. 25.08.2016 GLLOGOC PRISHTINË 2 28.03.2019
70954516 600965993 N.T.P. " EL TRADE CONSTRUCTION " 02.10.2018 OBILIQ PRISHTINË 2 28.03.2019
810110908 810110908 " MAGO - LILA " SH.P.K. 06.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
810026121 810026121 " UKA TERM " SH.P.K. 18.05.2017 PODUJEVË PRISHTINË 2 28.03.2019
71144003 601231682 " METAL - GR " SH.P.K. 19.03.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 28.03.2019
810105959 810105959 " Lyra Investments " SH.P.K. 21.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
70536757 600085808 " AirTour " Sh.p.k. 27.07.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
810121848 810121848 " Black Lemo srls " L.L.C. 10.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
810166513 810166513 " GASHI - G " SH.P.K. 19.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
71131629 601212856 " V- PROMOTIONAL " SH.P.K. 11.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 28.03.2019
71075508 601136981 " TERRAMONT " SH.P.K. 11.07.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 28.03.2019
70498332 600339841 N.T.P. " Ace Office " 03.09.2012 OBILIQ PRISHTINË 2 28.03.2019
70663198 600470330 " KOEXX " SH.P.K. 17.05.2010 GJAKOVË GJAKOVË 27.03.2019
810129199 810129199 " PROPERPIZZA VITI " SH.P.K. 10.08.2018 VITI GJILAN 21.03.2019
810127557 810127557 " Gjovi 06 " SH.P.K. 25.05.2018 GJILAN GJILAN 21.03.2019
71281612 601634464 " DONKOS " SH.P.K. 24.05.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2019
810042515 810042515 '' AR GROUP '' SH.P.K. 25.07.2017 VUSHTRRI MITROVICË 21.03.2019
70658399 600458584 N.P.T. "GRETA" 07.02.2011 GJILAN GJILAN 21.03.2019
71315169 601679486 ,, DORA-S " SH.P.K. 15.09.2016 GJILAN GJILAN 21.03.2019
Total: 8593