Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810747347 810747347 SALEX SH.P.K. 16.06.2014 PEJË PEJË 10.10.2019
71195473 811224443 " Alpina Construction " SH.P.K. 08.09.2015 ISTOG PEJË 10.10.2019
70050155 600016837 NTP,,MTF " 31.12.2005 ISTOG PEJË 10.10.2019
80152833 810261157 330131946 Sylejman Mehuka B.I. 18.07.2002 GJILAN GJILAN 10.10.2019
71120627 601197371 N.T.SH. " JAKUPI - H " 08.01.2015 PEJË PEJË 10.10.2019
70513366 810552184 Nebih Emini B.I. 03.02.2010 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810102335 810102335 SHEFKI HYSENI B.I. 27.04.2018 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
810098899 810098899 '' Swiss renta car ALFA '' L L C 27.02.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
80058152 600205026 D.P.Z. " Loti " 18.12.2009 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
70836726 601001473 P.P. " MILKAMIR " 21.05.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
810053314 810053314 '' ambitio Solutions & Advisory '' L.L.C. 18.09.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71190617 601301162 " Absolut Green " SH.P.K. 21.08.2015 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
810191651 810191651 " Auto Sallon Labi " SH.P.K. 25.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71092119 601159438 N.N.P." AURONI " 11.02.2016 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
70353929 600224654 Auto Shkolla " Vicianum " 03.11.2015 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
810177320 810177320 NENAD MILIC I.B. 04.12.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
71009254 601042849 N.T.P. " JONI.COM " 09.12.2013 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
70082255 600401989 U.P. " Simonida " 08.10.2002 LEPOSAVIQ MITROVICË 09.10.2019
71151026 601243067 P.P. ''PAPILLON'' 08.04.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
810098873 810098873 "EASY STEP" D.O.O. 20.03.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.10.2019
Total: 9008