Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71112330 601186118 " ROVERS " L.L.C. 27.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70606291 600595930 N.N.T."GZIMI-ING" 23.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70873265 600846250 " Aranea Networks " L.L.C. 04.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71106977 601178850 " EURO BAU " SH.P.K. 07.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80115628 600244959 330117516 N.T.SH.,,JEHONA COMERC" 20.07.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70564475 600360581 N.P.Sh. " Anti Insekt " 10.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71200426 601501879 " NEND " SH.P.K. 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71151506 601243695 " Illyricum Group " SH.P.K. 10.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70812762 600767802 " DIELLONA " SH.P.K. 24.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70302160 600183694 330215831 STR,, VOCAR " 24.08.2013 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70804808 600006846 D.P.H. " CHE BAR " 17.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71058824 601113228 " METRO CALL " SH.P.K. 14.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71199657 601492771 " HYPERCOMMUNICATION " SH.P.K. 21.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71134202 601216311 N.SH. " E AND D ENGINEERING " 23.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70837803 601140560 "TONI CONSTRUCTION" SH.P.K. 17.11.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70654334 600451629 " T&C " SH.P.K. 08.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71040038 601086061 N.P.H." CONFORT CENTER - A " 14.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70848783 600804159 " TRADEX " SH.P.K. 22.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71042111 601089362 " DEKOMED COLEGJ " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439