Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80028083 600090980 Ndërmarrje Tregtare Private "Gold Benz" 01.07.2001 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
810126947 810126947 " NITI CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
80623755 600092126 N.G.B. " Raster " 11.10.2002 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
70730812 600646296 330193011 N.N. " VLLEZRIT BYTYQI " 21.03.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
70634287 600459574 N.N.P."RONI" 26.03.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
71063046 601120075 N.T.P. " OZKONTEKS " 27.05.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70248538 600184402 D.P.T. " Xiaoying " 18.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811290923 811290923 FAM PROFIL SH.P.K. 04.04.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
71356507 601739636 " Magic Cosmetics " D.O.O. 03.02.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
70708450 600603824 N.SH.T."LIEMM-NEW GENERATION" 26.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
810103218 810103218 " Family Time " SH.P.K. 13.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811152701 811152701 Besim H. Kryeziu B.I. 04.05.2013 MALISHEVË PRIZREN 2 16.10.2019
70227560 810270265 TEUTA - AA SH.P.K. 04.07.2001 GJILAN GJILAN 15.10.2019
80334494 810349531 ABDURRAHIM BEGU B.I. 23.09.2013 MITROVICË MITROVICË 12.10.2019
811154632 811154632 Mentor H. Hoxha B.I. 11.04.2017 PRIZREN PRIZREN 2 12.10.2019
810173617 810173617 " BIO PRODUCT 2018 " SH.P.K. 15.11.2018 ISTOG PEJË 10.10.2019
70166383 600209929 N.T.P. " Blendi " 01.01.2009 DEÇAN PEJË 10.10.2019
70389474 600213540 " Terrasystems Austrian Geotechnik " Sh.p.k. 02.04.2007 PEJË PEJË 10.10.2019
810109034 810109034 “JÄGER IMPORT EXSPORTE”.SH.P.K. 03.04.2018 DEÇAN PEJË 10.10.2019
80114028 810310350 Isni Morina B.I. 16.06.2009 KLINË PEJË 10.10.2019
Total: 9008