Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71337944 601711668 " HARMONY " SH.P.K. 30.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 07.05.2019
810185307 810185307 " Fortuna Inex " D.O.O. 28.12.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 04.05.2019
70631164 811132365 Hilmi Dula B.I. 28.04.2017 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810063892 810063892 " ERZA - IG " SH.P.K. 13.10.2017 ISTOG PEJË 01.05.2019
80463006 600094354 Auto Shkolla " Vjeshta " 01.09.2015 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
71069753 811143552 Agron G. Osmani I.P. 20.06.2014 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
70804603 600756037 SHOQËRIA E SIGURIMIT FIZIK"SNAJPER SECURITY"SH.P.K. 25.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
71145425 601234602 '' AGROPEMISHTE '' SH.P.K. 23.03.2015 JUNIK PEJË 01.05.2019
80145551 600358106 NTP,, Dillons " 01.09.2015 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810043133 810043133 LIRIDONË TAHIRI B.I 26.10.2017 KLINË PEJË 01.05.2019
71190862 601301550 " EU- GLANZ " SH.P.K. 24.08.2015 DEÇAN PEJË 01.05.2019
71228991 601559943 " Y_ swiss beauty " SH.P.K. 23.12.2015 PEJË PEJË 01.05.2019
70961938 600980181 "SANO & CO" SH.P.K. 10.06.2013 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
80088582 600294110 N.T.SH. "Kibernetika'' 20.11.2003 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810121856 810121856 "4AFIX" SHPK 10.05.2018 KLINË PEJË 01.05.2019
80110545 600445549 NTP Restauranti ,,Ideal" 19.11.2004 GJILAN GJILAN 27.04.2019
71048853 601099626 " ART OF COFFEE-VIVA LA " SH.P.K. 23.04.2014 GJILAN GJILAN 27.04.2019
810183765 810183765 " TKM " SH.P.K. 21.12.2018 GJILAN GJILAN 27.04.2019
70831910 811202762 Arsim X. Demiri B.I. 09.12.2015 GJILAN GJILAN 26.04.2019
810019720 810019720 " Selishta Group " SH.P.K. 25.04.2017 GJILAN GJILAN 26.04.2019
Total: 8627