Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71209482 810853342 Swiss Quality Group SH.P.K. 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70588455 600481949 " Horeca Service " SH.P.K. 21.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810077984 810077984 " LLAP - KOS GROUP " SH.P.K. 14.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70620774 600402599 330090936 N.P.SH. " THE GROUP " L.L.C. 29.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70771721 600704432 330142480 " CALLCENTER EUROPE " SH.P.K. 15.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70617390 600106026 330202391 " HAP " SH.P.K. 09.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70905949 810821969 330182527 " MEGA BUILDING " SH.P.K. 17.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70494574 600472419 330099863 " Cras Automation " Sh.p.k. 08.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70745364 600670849 330132837 " ERDREU GROUP " SH.P.K. 05.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70712938 600614491 330137655 N.SH."DIGI PRINT" 24.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70987082 601011000 330207458 " Swiss Interior Design " SH.P.K. 04.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70827034 811314210 330180464 N.SH. " FINE PICTURE " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70810336 600758629 " FINGAR SPORT " SH.P.K. 22.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80029438 600130083 N.T.P. " Denita " 01.11.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70578417 600005442 Baykos SH.P.K. 05.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810088741 810088741 AGRON SH MEHMETI B.I. 15.02.2018 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
71343359 601720065 " BIO FARM " SH.P.K 16.12.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70841126 810816324 ALFA GROUP 03.05.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70869861 600845939 " DIAMBE " SH.P.K. 31.08.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71062465 601119234 " MARKETING PLUS " SH.P.K. 23.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443